Bistandsfinanserte SNPower hyller privatisering i Filippinene

Bistandsfinanserte SNPower hyller privatisering i Filippinene

SNPower er et samarbeidsprosjekt mellom statseide
Statkraft og bistandsfinansierte
investeringsselskapet Norfund. Selskapet driver vannkraftutbygging i
utviklingsland.

I en jobbannonse i Aftenposten 20 juni skriver SNPower at
«den pågående prosessen med privatisering og
deregulering av markedene i Filippinene gir inspirerende
muligheter for en eventuell jobbsøker.» (vår
oversettelse fra engelsk). Mer om privatiseringsprosessen i
Filippinene kan finnes på SNPower sine nettsider (SN Power in the Phillipines).

I begge regjeringserklæringene til den
rødgrønne regjeringen står følgende
setning: «norsk bistand skal ikke gå til programmer som
pålegger mottakerne liberalisering eller privatisering av
offentlig virksomhet». Samtidig hyller altså det
bistandsfinansierte SNPower privatiseringen av energimarkedet i
Filippinene.

 

 

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.