Følg din stortingsrepresentant

Nettiden vestfoldbenken.tb.no, som
er laget av Tønsberg Blad, inneholder informasjon om
alle stortingsrepresentantene fra Vestfold. Her bokføres
saker, innlegg, spørsmål og forslag som hver enkelt
representant fremmer i Stortinget, og deres aktiviter i media. Man
kan også gå inn på enkelt temaer for å se
hvem som er mest aktive, og hvilke saker de fremmer.

Dette er et god tiltak for å fremme kunnskap og interesse
om våre rikspolitikeres gjøren og laden, men
også en mulighet for lokalsamfunn å holde sine
representanter ansvarlig for deres valgløfter.

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.