Måned: januar 2009

Globale drivkrefter bak fortsatt markedsretting i det offentlige

Den rødgrønne regjeringen lovet stans i privatisering og konkurranseutsetting og hevder den ikke benytter såkalt New Public Management (NPM). Erfaringer fra hele landet viser imidlertid at markedsretting og NPM fortsatt brukes fullt ut i offentlig sektor. Gjennom mobilisering og praktisk fornyingsarbeid, som for eksempel kvalitetskommuneprogrammet, er det likevel mulig å drive markedsreformene tilbake.

Valgopprop -09 – Fagbevegelsen setter dagsorden

Rogalandskonferansen vedtok opprop for stortingsvalget i 2009. Fagbevegelsen spilte en avgjørende rolle for hvilke saker som ble de mest sentrale ved stortingsvalget i 2005, samt for valgresultatet. Skal fagbevegelsen og allierte krefter igjen kunne påvirke innholdet i valgkampen, må de viktigste kravene samordnes.

Velferdsstatens vekst – og fall?

Asbjørn Wahl legger i sin nye bok «Velferdsstatens vekst – og fall?» fram en analyse av velferdsstatens framvekst, med fokus på de maktpolitiske betingelsene og ut fra et utvidet velferdsstatsbegrep. Han viser hvordan maktforholdene er endret som et resultat av den markedsliberalistiske offensiven fra omkring 1980. Dernest beskriver han hvordan sterke kapitalinteresser og markedsliberalister motarbeider og undergraver de viktigste institusjonene som holder velferdsstaten oppe, nemlig fagbevegelsen og demokratiet.

  • Kategorier

  • Velg dato