Velferdsstatens vekst – og fall?

  Boka kan bestilles fra
forfatter
for 200 kroner (inkludert frakt) eller via Gyldendal

I noen sammenhenger vil vi legge ut uttdrag av
boka på våre hjemmesider. Se:
Økonomisk ulikhet skader
folkehelsa


Skjer det en brutalisering av arbeidslivet?

Anbefalinger og
anmeldelser
: 

«Denne boka burde bli folkelesning! Den kan bli
årets viktigste sakprosasbok, eller i det minste et
avgjørende viktig innspill før stortingsvalget til
høsten.»
Steinar Westin, professor i
sosialmedisin

«Dette er en viktig bok. Det er på
høy tid at vi får en debatt om helheten og om de
prinsipper som ligger til grunn for velferdsstaten. Velferdsstatens
fiender er tjent med at debatten handler om de enkelte elementer i
byggverket, ikke om byggverket i sin helhet. Forfatteren har gjort
en meget god og for arbeiderbevegelsen viktig
jobb!»
Reiulf Steen, tidligere leder i
Arbeiderpartiet

«Dette er ei svært viktig bok. Noe av det
sterkeste ved boka er vurderingene av klassekompromisset, og av
hvordan diverse LO-ledere trur at kompromisset fortsatt
gjelder.»
Harald Berntsen, historiker og forfatter

«Les en av årets viktigste bøker; Velferdsstatens
vekst – og fall? I denne boka legger Asbjørn Wahl, daglig
leder i For velferdsstaten, fram en analyse av velferdsstatens
framvekst. Han viser hvordan maktforholdene er endret som et
resultat av den markedsliberalistiske offensiven fra omkring
1980-tallet. Wahl beskriver også hvordan sterke
kapitalinteresser og markedsliberalister motarbeider og undergraver
de viktigste institusjonene som holder velferdsstaten oppe,
fagbevegelsen og demokratiet. Les boka! Stem
rødgrønt! Forsvar velferdsstaten!»
Jan
Davidsen, leder i Fagforbundet,
i brev til delegatene på LO-kongressen, 12. mai 2009

«Jeg håper at riktig mange av New
Labour-typene som styrer oss i dag tar seg tid til å lese
Wahls bok. Når det Storbritannia Gordon Brown arvet fra
Stoltenbergs helt, Tony Blair, styrer mot et økonomisk
sammenbrudd forårsaket av de skatteprivilegerte finansgutta
New Labour satte sin lit til, er tiden kanskje moden for å
oppdatere sitt samfunnssyn? I så fall finner de en uvanlig
solid dokumentert og argumentert bok. En bok skrevet av en
formidler og tenker, som er klar og sterk, men samtidig saklig og
dypt relevant for alle som bryr seg om velferdsstatens nå- og
samtid.»
Bent Sofus Tranøy,
førsteamanuensis ved Høgskolen i Hedmark,
i Klassekampen 25. april 2009

Asbjørn Wahls nye bok «Velferdsstatens
vekst – og fall?» er radikal, hardtslående og
kontant.
Lasse Midttun,
i Morgenbladet nr. 13/2009 (les hele artikkelen
her
)

«Det er en rigtig spændende bog Asbjørn Wahl
har skrevet. Ganske vist norsk og selvsagt med udgangspunkt i
norske forhold, men yderst relevant også i Danmark. Gennem de
seneste årtier er vi gået fra en situation med politisk
styring af økonomien til en økonomisk styring af
politikken. Når kapitalen frit kan forlade et land, får
den jo en slags vetoret overfor landets politik. Hele denne
problemstilling behandles grundigt i Wahls bog, der dokumenterer,
hvordan der er sket en omfattende omfordeling fra offentlig til
privat, fra arbejde til kapital og fra fattig til rig. Som det
forhåbentlig fremgår er Velfærdsstatens
vækst – og fald? en uhyre væsentlig udgivelse, der med
fordel kan læses af alle med interesse for at generobre de
solidariske velfærdsordninger. Bogen er skrevet på et
yderst letforståelig norsk.»
Hanne Rosenvold
i Dagbladet Arbejderen, 13. mai 2009 (les hele anmeldelsen
her
)

«Vi som undrat över varför det ständigt heter
att den offentliga sektorn måste bantas, trots att ekonomin –
åtminstone hittills – bara vuxit, är alltså galna?
Nej, svarar norrmannen Asbjørn Wahl i en
färsk bok och förklarar på ett sällsynt klart
sätt de stora sammanhangen.
Boken Velferdsstatens vekst – og fall? är nyttig läsning
också för oss eftersom utvecklingen i Norge och i
Finland gått i liknande banor. Det som skiljer våra
länder åt är närmast att motståndet mot
denna utveckling har varit mycket starkare i Norge än hos oss.
En del av förtjänsten för detta tillkommer just
Asbjørn Wahl, ledare för organisationen For
velferdsstaten, som samlar en rad fackförbund, speciellt inom
kommunalsektorn, och andra medborgarrörelser.
Men Wahl är inte bara organisator, han är också en
samhällsanalytiker som lyckas förklara 
«brutaliseringen av arbetslivet» ännu tydligare än t.ex.
Juha Siltala och Heikki Patomäki, som i sina
läsvärda böcker tagit upp samma frågor ur ett
finländskt perspektiv. Wahl understryker starkt att den
nordiska välfärdsstaten inte tillkommit genom
lagstiftarnas visdom, utan att den är ett resultat av vissa
maktförhållanden, och omformas när dessa
maktförhållanden förändras. Wahls
rekommendation är alltså att arbetarrörelsen,
både den politiska och den fackliga, grundligt analyserar
situationen och inleder en motoffensiv mot privatiseringarna och
andra utslag av marknadstänkandet.»
Peter Lodenius i
Ny Tid, Finland, 5. juni 2009 (les hele anmeldelsen her)

«Velferdsstatens vekst – og fall? borde vara
påbjuden läsning för den svenska
arbetarrörelsen i allmänhet – och
fack-föreningsrörelsen i synnerhet.»
David
Eklind, svensk sosialdemokrat, (under publisering – les hele
anmeldelsen
her
)

«I den här boken har han både tecknat
en bild av välfärdsstatens utveckling udner
markenadslieralismen och samtidigt gjort en knivskarp analys av det
nuvarande läget i Norge och i Europa. Han ställer inte
bara frågan ‘Vad bör gjöras?’ utan gör de
facto något. Jag är övertygad om att detta blir ett
standardverk som många av oss kommer att årervända
till.»
Håkan Sundberg på Gemensam
Välfärds hjemmeside

«Asbjørn Wahl har netop udgivet en utrolig
velskrevet bog om velfærdsstatens storhed og fald, vel at
mærke ikke kun om den norske velfærdsstat. Bogen er
yderst relevant også for den danske venstrefløj, ikke
mindst i den situation vi befinder os i nu, hvor der er nye
muligheder for diskussionen om alternativet til nyliberalismen.
(…) Det er svært at finde andre fejl ved bogen, end at den
er på norsk, og at der p. t. ikke er planer om en udgivelse
på dansk.»
Finn Sørensen, i det danske
tidsskriftet Solidaritet nr. 2, mai 2009 (les hele anmeldelsen

her
)

«Wahl har angrepet et tungt fagfelt på en
måte som gjør temaet lettere tilgjengelig. (…) Boka
kan (…) få stor betydning. (…) Blant tillitsvalgte, som
trenger nye verktøy til å analysere kompliserte
sammenhenger og en genuin forståelse av maktforholdene i
samfunnet, kan den bli en øyeåpner.»
Snorre
Berg i Fosna-Folket, 7. juli 2009

«Wahl legger frem en omfattende analyse av
velferdsstatens fremvekst og grunnlag. På en klartenkt og
illustrerende måte viser han hvilke maktpolitiske betingelser
som la grunnen for utviklingen av velferdsstaten, og hvordan
grunnvollen for den såkalte nordiske samfunnsmodellen er i
ferd med å svikte. Blant annet ved bruk av en rekke
internasjonale kilder, viser Wahl hvilken enorm maktforskyvning fra
de demokratiske institusjonene til de store finansinstitusjoner og
verdensomspennende konserner som har funnet sted siden den
markedsliberale offensiven fra omkring 1980. Han viser hvordan
avreguleringen av valutasamarbeidet, kapitalkontrollen og
markedene, sammen med den enorme omfordelingen av verdier fra det
offentlige til et fåtall private, har revet vekk selve
maktgrunnlaget for velferdsstaten. (…) Den som bla. har lyst til
å lese mer om politikernes avmakt og galskapens
økonomi, bør gå og kjøpe
boka.»
Geir Høin i Adresseavisen, 13. august 2009
(les hele artikkelen her)

«Ikke minst foran valget i år, er det
nødvendig å analysere velferdsstaten. Dette
gjør Asbjørn Wahl i boka ‘Velferdsstatens vekst – og
fall?’ som utkom tidligere i år. (…) Wahl skildrer
avreguleringene og kapitalkreftenes frigjøring på
1980- og 90-tallet som endret maktforholdene dramatisk, ikke bare i
Norge. De som ønsker en human, sosial og solidarisk
utvikling av samfunnet står overfor enorme utfordringer,
skriver Wahl. Det er ikke velferdsstaten anno 1960 som skal
kopieres. Det er de sosiale landevinningene velferdsstaten
representerte, som skal videreutvikles.»
Lars Egeland,
stortingskandidat for SV i Vestfold, på SVs
hjemmeside

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.