Måned: oktober 2009

Fra ord til handling

I slutten av oktober ble Rogalandskonferansen 2009 gjennomført, organisert av LO i Stavanger og LO Kommune i Rogaland. Blant temaene var situasjonen etter valget og den nye regjeringserklæringen. Konferansen mente at det nå er vesentlig at det bygges opp et press nedenfra for å påvirke regjeringa til en mer offensiv reformpolitikk. Mange av formuleringene som peker i riktig retning i Soria Moria II er relativt rundt og uforpliktende formulert.

les mer

Bekjemp fattigdommen

Livsoppholdssatsen i sosialhjelpen må rettighetsfestes og gjøres lik over hele landet
– på et lovfestet minstenivå i samsvar med SIFOs forskningsbaserte satser. Dette er kravet i et fattigdomsopprop som ble oversendt de rødgrønne partiene da de i høst forhandlet fram den nye Soria Moria-erklæringa. 33 organisasjoner med til sammen om lag 750.000 medlemmer sto bak oppropet. For velferdsstaten, sammen med Fellesorganisasjonen og Velferdsalliansen har laget et bakgrunnsdokument, der fattigdommen forklares og argumentene utdypes.

les mer

Soria Moria II og statsbudsjettet

Den rødgrønne regjeringas nye plattform, Soria Moria II, er noe mindre ambisiøs enn den forrige når det gjelder å stake ut en ny politisk kurs. Mange formuleringer peker i riktig retning, men med relativt runde formuleringer. I stedet for konkrete, tallfestede løfter, heter det flere steder at man skal øke, styrke, vurdere, utrede osv. Disse formuleringene får vi ta som en invitasjon til å være med og fylle løftene med konkret innhold – samt mobilisere nødvendig press for at løftene også blir gjennomført.

les mer
  • Kategorier

  • Velg dato

Bla i arkiv