Fra ord til handling

av | okt 30, 2009 | Velferdsstaten

Bare fagbevegelsen med alliansepartnere kan bidra til å
fylle disse formuleringene med innhold. I en enstemmig uttalelse
oppfordret konferansen LO-avdelingene i Stavanger, Oslo og
Trondheim til å ta initiativ til en prosess der de aktuelle
punktene i regjeringserklæringen konkretiseres og utdypes.
Les uttalelsen

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.