Den norske legeforening lanserte i mai 2006 en rapport om lokalsykehusene fremtidige rolle. I rapporten presiserer de blant annet hvilike funksjoner og kvaliteter lokalsykehusene bør inneha.

les mer