Måned: april 2009

Forskning og utdanning i ”kunnskapssamfunnet”.

Lærer og Cand Philol Marit Berntsen skriver at dagens forestillinger om kunnskap og et kunnskapsbasert samfunn er nært knyttet til en globalisert og konkurranseutsatt økonomi. Kampen om universitetet, overgangen fra industrisamfunn til kunnskapssamfunnet, handler ikke om en oppløsning av industrisamfunnets klassemotsetninger i kunnskapsarbeiderens frihet og selvstendighet – i så fall hadde man gjort bedrifter om til universiteter. Tvert imot styrer kunnskapssamfunnet mot en industrialisering av kunnskapen.

Det må ha skjedd en feil!

Fornyingsministeren bør beklage overfor Stortinget at representantene gjennom den nye forvaltningsmeldingen har fått feil dokument. Deretter bør hun raskest mulig få omgjort Lysbakkens og Skjerves bok Deltakerne til en Stortingsmelding. Dermed vil Stortinget få muligheten til å diskutere nye demokratiske veivalg etter markedsliberalismens skipbrudd. Av Helene Bank, spesialrådgiver i For velferdsstaten

  • Kategorier

  • Velg dato