Måned: september 2013

Store forventninger fra arbeidsgiverne og de rikeste

Etter høyresidas valgseier har representanter for arbeidsgiverorganisasjonene og norske kapitaleiere signalisert store forventninger til den nye regjeringa. Særlig gjelder dette på områder som svekking av arbeidstidsbestemmelsene i Arbeidsmiljøloven og mer omfattende privatisering av offentlige tjenester. Alt tyder nå på at fagbevegelsen vil møte mer aggressive arbeidsgivere, med økt selvtillit så vel som forventninger om raske og merkbare endringer.

les mer

Kommersielle skoler med statstilskudd: Slik omgår de utbytteforbudet

I sommer varslet Utdanningsdirektoratet (Udir) krav om tilbakebetaling av 18,5 millioner kroner fra seks Akademiet-skoler og Bergen Private Gymnas (BPG). Bakgrunnen var at Udir hadde avdekket systematiske brudd på regelverket. Gjennom omfattende internhandel hadde Akademiet-konsernet sluset offentlige skolepenger ut av skoledrift og over til privat gevinst. Denne internhandelen hadde i følge Udir vært både uforsvarlig og overpriset. Utbytteforbud alene er altså ikke nok til å stanse finansinvestorenes berikelse av seg selv fra offentlige støtteordninger. Får de sugerør ned i fellesskapets kasser, så bruker de dem også. Den kommende høyreregjeringas varslede frislipp av kommersielle skoler vil selvfølgelig kun bidra til å øke denne virksomheten.

les mer

De rikes Norge

Norge er blitt et ulikhetssamfunn. Skal velferdsstaten overleve må vi gjøre noe med den store avstanden mellom de rike og resten. Victor Lund Shammas ved UiO påpeker et stort sprik mellom folks rettferdighetsoppfattelse og den stigende ulikheten i samfunnet.

les mer

Mål og mening

Det både måles og telles i hele staten. Likevel er det ikke alt det gir mening å måle, og det er ikke alltid det som telles er viktig. Mennesker tilpasser seg belønningssystemer, og når disse tar utgangspunkt i volum, er det nemlig ikke kvaliteten som kommer i fokus.

les mer

Hvem vil kjøpe denne flyplassen?

Hellas har forpliktet seg overfor IMF og EU til å privatisere for flere hundre milliarder kroner. Salget går imidlertid dårlig, og prosessen preges av både korrupsjon og dårlig styring. Blant det som skal privatiseres er en rekke falleferdige OL-anlegg fra lekene i 2004.

les mer
  • Kategorier

  • Velg dato

Bla i arkiv