Store forventninger fra arbeidsgiverne og de rikeste

Utfordringsrett  - retten for private til å kreve å erstatte offentlige

NHO var tidlig ute på banen med å kreve endringer i arbeidsmiljøloven (AML) når det gjelder gjennomsnittsberegning av arbeidstid. Høyrepartienes standpunkter går alle i retning av en såkalt ”oppmykning”. Spørsmålet er hvor langt (les For Velferdsstatens gjennomgang av i forrige nyhetsbrev). NHO nøyer seg ikke med det. De forventer støtte fra en ny borgerlig regjering også i en rekke andre stridstema.

NHO Service har ikke uventet gått veldig offensivt ut. Allerede dagen etter valget var en rekke krav listet opp på organisasjonens hjemmeside. I følge Fri Fagbevegelse, var deres president Petter Furulund både målrettet og konsis i sin kritikk av den rødgrønne regjeringa og arbeidsmiljøloven, samtidig som han krevde endringer i både Arbeidsmiljøloven og av arbeidstilsynets praksis.

I en feilsendt e-post fra NHO Mat og Drikke, som havnet hos SV i stedet for hos Venstre, kommer det fram at noen hadde snakket sammen. Det NHO-foreningen i særs ublu form ønsker fra Venstre i regjeringsforhandlingene er intet mindre enn et storstilt angrep på alt fra stillingsvern (også ved sykdom!) til arbeidstid og midlertidige ansettelser. E-posten var nok ikke ment for allmennheten.

Petter Brubakk, næringspolitisk direktør i NHO, går høyt på banen og ”presser Erna kraftig” på spørsmålet om oljeboring, ifølge VG. Mange av deres medlemmer vil selvsagt ha en del av den kaka også, selv om det er full gass på de fleste andre felt og leteområder på sokkelen.

Få var likevel så tidlig ute med krav til ny regjering som hovedorganisasjonen Virke (tidl. HSH). Allerede på selve valgdagen kunne man på deres hjemmesider lese en liste med offensive krav til ny regjering, blant annet om å fjerne formueskatten, skattefradrag på oppussing av eget hjem, økt adgang til midlertidige ansettelser samt mer ”fleksible” arbeidstidsordninger. I likhet med NHO mener de nok at deres ønsker samsvarer med høyrepartienes program i stor grad.

Selv om private helseforetak har opplevd god vekst under de rødgrønne, på tross av hva som påstås av enkelte partiledere, er det på det rene at disse foretakene forventer mye bedre tider under en blå regjering. Høyres forslag til fritt behandlingsvalg med offentlige penger, som også skal inkludere private aktører, vil gi disse selskapene sugerør ned i den felleskassen som finansierer alles helsetjenester. Helsemarkedet ligger i så fall an til å vokse til nye høyder. Flere av aktørene har allerede utvidet, det vil si at de har posisjonert seg med tanke på høyresidas forventede valgseier.

Også prominente enkeltpersoner har vært på banen. Øystein Stray Spetalen uttaler seg som vanlig friskt, og krever umiddelbar fjerning av all pressestøtte, samt at alle offentlige, angivelig venstreradikale, medierådgivere gis sparken.

Investor og matkjedebaron Stein-Erik Hagen er for tiden overlykkelig over å ha blitt ”kvitt sosialistene”. Han har bidratt med 13 millioner til valgkampen, både til Høyre og FrP. Noe av pengene gikk til å frakte Erna Solberg gjennom det ganske land i helikopter under valgkampen. Nå forventer han belønning for dette, først og fremst gjennom skattelette, blant annet fjerning av formueskatten. For noen valgperioder siden var han fornærmet over at Høyre ikke hadde programfestet dette, og ga da angivelig ingen pengestøtte, men denne gangen hadde milliardæren altså fått humøret tilbake.

Hotellbaron Olav Thons støtte til FrP ble en kjent sak kort tid før valget, da han kjøpte stor reklameplass for partiet i flere aviser. Både han, Stein Erik Hagen og flere andre giver-milliardærer vil kunne tjene store penger på Høyre og FrPs skatteløfter.

Det er altså ingen tvil om at arbeidsgiverne nå sitter med følelsen av at de har god mulighet til å få tilslutning til sine politiske saker. Ettersom den borgerlige valgkampen var ganske uklar på en god del av disse spørsmålene, gjenstår det å se hvor mye gjennomslag kravene får. Ut fra forventningene som har kommet til uttrykk, kan vi imidlertid frykte: Dette blir arbeidsgivernes regjering.

 

 

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.