Tanker om veien fram for offentlig sektor

Nytt notat: Konkurranseutsatte sykehjem i Norge

Det er redaktør i Klassekampen, Bjørgulf Braanen, som skriver dette i sin valgoppsummering. Flere har antydet at den rødgrønne regjeringas manglende vilje og evne til å gripe fatt i markedsretting og kontrollmani i offentlig sektor, bidro til å svekke både kjernetroppenes entusiasme og velgernes opplevelse av ulike politiske alternativer. Utviklingen av et reelt alternativ til dagens styringsmodeller i offentlig sektor, og et parallelt oppgjør med fagforeningsfiendtlige ledelsesfilosofier i arbeidslivet generelt, blir derfor avgjørende for den rødgrønne alliansen i tida framover.

Det kommer da også stadig flere bidrag til utviklingen av slike alternativer. I denne omgang vil vi særlig trekke fram Kontroll og målemani – eller tillitt og faglighet av Jonas Bals, Et forsvar for fagligheten av Rune Slagstad, samt Strategisk styring og ledelse i norsk offentlig sektor av tidligere forsvarssjef Sverre Diesen. Mange tidligere leseverdige bidrag ligger på For velferdsstatens temasider om offentlig styring.

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.