Offentlig styring

Mens Norge på den ene siden er et av verdens rikeste land, rikere enn noen gang tidligere i historien, så angripes velferdsordningene som ble kjempet fram i en tid da landet var langt fattigere. Mens vi har de teknologiske og økonomiske forutsetningene for å skape det beste av alle samfunn, opplever svært mange at utviklingen går i revers. Velstanden omfordeles til dem som har mest fra før. Dtte skjer fordi den offentlig styringen erstattes av markedsløsninger, konkurranse og ansvarsfraskrivelse.

Intet av dette skjer som en naturnødvendighet. Det står sterke interesser bak. Markedsretting, eller New Public Management (NPM), er de trinnvise reformer som markedsretter det offentlige, utskiller, oppsplitter, konkurransutsetter og gjør dyktige fagarbeidere til administratorer av et stadig mer byråkratisert system. Motkreftene finner vi i Kvalitetskommunene og tiltak som bygger bolverk mot en slik markedsretting og skaper nye visjoner for vårt samfunn basert på politisk og folkelig styring.

Fire tiltak for økt kommunal barnehagekontroll

Fire tiltak for økt kommunal barnehagekontrollTilsyn, å kjøpe eller bygge kommunale barnehager, gjøre avtale om forkjøpsrett med private og å lage barnehageplan og bruke kommunens arealplan aktivt, er fire tiltak som kommunene kan bruke for en mer helhetlig drift og økonomisk kontroll med bevilgningene. Les mer

Bør staten eie Vy eller ikke?

Bør staten eie Vy eller ikke?Navneskiftet i NSB er et sørgelig symptom på et betydelig større problem, nemlig at det statlige eierskapet på jernbanen er tømt for samfunnsansvar, skriver Linn Herning. Les innlegget her.

Tillitsreform innen Helse og omsorg i Oslo kommune

Tillitsreform innen Helse og omsorg i Oslo kommuneOslo Byråd skal bytte ut den markedsstyrte bestiller- og utførermodellen i hjemmetjenestene mot en tillitsreform med egen aktivitetstid for brukerne. Erfaringene av prosjektet som ligger til grunn for reformen er gode og flere bydeler er nå i gang med implementeringen av den nye tillitsreformen. Les mer

Kronikk: helseforetak er ikke sjukehus

Kronikk: helseforetak er ikke sjukehus-Den som ønsker å forstå hvorfor ledelsen i helseforetakene vil legge ned helsetilbud, må også forstå forskjellen på et helseforetak og et sjukehus, skriver Svenn Arne Lie. Les mer

Hvem skal styre Oslo-skolen, og hvordan?

Hvem skal styre Oslo-skolen, og hvordan?Kampen om Oslo-skolen er ikke et spørsmål om Søgnen og Malkenes, men om hvilken skole og hvilket skolesystem vi skal ha - og om hvem som skal bestemme. I Oslo-skolen lå alt til rette for et skifte da det ble nytt byråd i 2015. Det har foreløpig ikke skjedd. Les mer

Astrid Søgnen må gå!

Astrid Søgnen må gå! Asbjørn Wahl løfter blikket i saken rundt Simon Malkenes og skriver: "Nå må politikerne i Oslo vise handlekraft. Søgnen må gå!" Les hele innlegget her

Arbeiderpartiet ut mot kommersielt barnevern

Arbeiderpartiet ut mot kommersielt barnevernDet nye barnevernsforslaget fra Arbeiderpartiet skjerper politikken mot kommersialisering. I forslaget står det at barnevernsinstitusjoner skal drives av det offentlige og ideelle aktører og at kommersielle aktører skal fases ut. Les mer

Arkiv

smartedit