Offentlig styring

Mens Norge på den ene siden er et av verdens rikeste land, rikere enn noen gang tidligere i historien, så angripes velferdsordningene som ble kjempet fram i en tid da landet var langt fattigere. Mens vi har de teknologiske og økonomiske forutsetningene for å skape det beste av alle samfunn, opplever svært mange at utviklingen går i revers. Velstanden omfordeles til dem som har mest fra før. Dtte skjer fordi den offentlig styringen erstattes av markedsløsninger, konkurranse og ansvarsfraskrivelse.

Intet av dette skjer som en naturnødvendighet. Det står sterke interesser bak. Markedsretting, eller New Public Management (NPM), er de trinnvise reformer som markedsretter det offentlige, utskiller, oppsplitter, konkurransutsetter og gjør dyktige fagarbeidere til administratorer av et stadig mer byråkratisert system. Motkreftene finner vi i Kvalitetskommunene og tiltak som bygger bolverk mot en slik markedsretting og skaper nye visjoner for vårt samfunn basert på politisk og folkelig styring.

Enorme summer på konsulenter

Nesten hver fjerde lønnskrone i departementene går til en innleid konsulent. Riksrevisjonen mener konsulentbruken er lite gjennomtenkt. Les mer på Nrk

Krise i det britiske helsevesenet (NHS)

Krise i det britiske helsevesenet (NHS)Det britiske helsevesenet (NHS) var selve modellen for et universelt og gratis helsevesen i de europeiske velferdsstatene etter andre verdenskrig. Årtier med privatiseringer, kutt og NPM-reformer gjør at det britiske Røde Kors har erklært «humanitær krise». Les mer i Independent

Danmark: Mest fornøyd i små kommuner

Danmark: Mest fornøyd i små kommuner"Stort er best", var mantraet under den danske kommunesammenslåingsreformen for ti år siden. Nå viser en fersk undersøkelse at innbyggerne i de små kommunene er langt mer tilfreds med velferdstilbudet enn innbyggerne i de store kommunene. Les mer om undersøkelsen i Avisen.dk

Målstyring koster samfunnet milliarder

Målstyring koster samfunnet milliarder- Målstyring får samfunnet til å stoppe opp. Det gir et stort tap i effektivitet fordi individer konkurrerer seg i mellom og ikke bidrar med sine fortrinn, sier professor Jan Ubøe. Ubøe kommer på Skandinavisk Velferdskonferanse 14-15 november Les intervju i Fagbladet

Kommentar: NAV - en lidelseshistorie

Kommentar: NAV - en lidelseshistorie- For en stund siden fikk jeg en videresendt en intern e-post fra Nav. For de ansatte var det en vanlig rapport fra en mellomleder. For en utenforstående var det et blikk inn i et system gått helt av hengslene. Les Linn Hernings kommentar her

Rettslig handlingsrom for ny barnehagepolitikk i Oslo

Rettslig handlingsrom for ny barnehagepolitikk i OsloJuridisk vurdering av det rettslige handlingsrommet for ny barnehagepolitikk i Oslo. Tarjei Bekkedal, 1.9.2016 Les mer

Ledelsen slår hardt ned på kritiske stemmer i offentlig sektor

Ledelsen slår hardt ned på kritiske stemmer i offentlig sektorDanske sykepleiere, pedagoger, lærere og politibetjenter opplever at det har blitt umulig å uttrykke seg kritisk ovenfor forholdene på deres arbeidsplass. Les mer i denne saken fra danske Information

Arkiv

smartedit