Måned: desember 2016

NYE VEIER AS: Privatisering på ville veier

I rapporten Nye veier AS – Privatisering på ville veier, påvises det at dobbeltorganiseringen vil føre til mer byråkrati, uklare ansvarsforhold, mange løpende avklaringsbehov, dobbeltarbeid i alle utbyggingsprosjekter og mer kostbare løsninger. Nå krever flere forbund i fagbevegelsen av Nye Veier AS avvikles.

  • Kategorier

  • Velg dato