Nyhetsbrev 10/2016

av | des 10, 2016 | Nyhetsbrev

Tilbakemeldingene etter Skandinavisk Velferdskonferanse 2016 har vært overveldende. For velferdsstatens nyhetsbrev for november presenterer noen av sakene og innleggene fra konferansen. I tillegg har vi saker om Nye Veier og to kronikker om Nav

(Vennligst videresend i egen organisasjon og andre aktuelle nettverk!)

INNHOLD:

 1. Oppsummering fra Skandinavisk Velferdskonferanse (SVK2016)
 2. SVK2016: Hilsningstale fra Robert Reich (video)
 3. SVK2016: Velferdsstaten er på bristepunktet
 4. SVK2016: Samfunnet gjør oss syke
 5. SVK2016: Vi må tenke nytt om arbeidslivet i Skandinavia
 6. SVK2016: Ansvaret ligger hos oss
 7. Nye Veier AS – Privatisering på ville veier
 8. NAV – en lidelseshistorie
 9. Kjære dagpengemottager. Fra NAV-ansatt

 

 1. SVK2016: SKANDINAVISK VELFERDSKONFERANSE 2016

Skandinavisk Velferdskonferanse 2016 ble avholdt i Oslo 14.-15. november med om lag 300 deltagere og gjester fra alle de skandinaviske landene. I tillegg hadde vi innledere og paneldeltagere fra en håndfull land utenfor Skandinavia. Tilbakemeldingene fra deltakerne har vært overveldende.

Hovedfokuset på dag en var problembeskrivelse og en felles virkelighetsforståelse, mens dag to tok for seg løsninger og veien videre. Innledningene og diskusjonene kretset rundt hovedtemaene folkestyre, arbeidsliv, offentlig sektor, velferd og velferdsprofitører, handel og infrastruktur. En rekke av presentasjonene fra konferansen kan dere nå finne her.

Vi i For velferdsstaten takker alle samarbeidende organisasjoner og personer for deres bidrag til at konferansen ble en så stor suksess.

 

 1. SVK2016: HILSNINGSTALE FRA ROBERT REICH

Tidligere arbeidsminister i USA, Robert Reich, hilste Skandinavisk Velferdskonferanse med et budskap per video. Reich er en av USAs fremste politiske økonomer. Han er professor i offentlig politikk ved Berkeley-universitetet i California. Han har gjennom årtier vært en aktiv deltaker i den offentlige debatten. Han har utgitt en rekke bøker. Stadig sterkere har han uttrykt bekymring for det voksende gapet som har utviklet seg mellom folket og den økonomiske og politiske eliten. I takt med at fattigdom, ulikhet og avmakt har økt i det amerikanske samfunn, har Robert Reich erkjent at det må mer radikale tiltak til. Ved årets nominasjonskamp i Det demokratiske partiet var han en aktiv, engasjert og svoren støttespiller for Bernie Sanders. Her kan du se og høre Robert Reich sin hilsningstale til Skandinavisk Velferdskonferanse.

 

 1. SVK2016: VELFERDSSTATEN ER PÅ BRISTEPUNKTET

– Det vert sagt at velferdsstaten og demokratiet er under press. Men eg er redd vi har kome lenger enn press. Vi er på bristepunktet for vårt demokratiske system. Dette uttalte Rosa Pavanelli under sitt åpningsforedrag på Skandinavisk Velferdskonferanse. Pavanelli er generalsekretær i Public Services International (PSI), ei sammenslutning av dei fleste forbunda som organiserer offentleg tilsette. PSI teller over 20 millioner medlemmar. Les saka fra FriFagbevegelse her.

 

 1. SVK2016: – SAMFUNNET GJØR OSS SYKE

Konkurransestaten gjør at vi blir stresset, depressive og utbrente. Vi er produksjonsenheter som kan måles, og de som produserer mest, får status. Men de vil fort miste statusen, for ingen holder ut i lengden. Vi har innrettet et samfunn som har mistet sitt formål, fordi målet stadig beveger seg lenger bort fra oss. Dette sier den kjente danske sosiologen Rasmus Willig.

Willig gjestet Skandinavisk Velferdskonferanse og deltok i debattmøtet «Fra velferdsstat til konkurransestat – hvor står vi etter tiår med NPM?». Willig har vært sentral i den danske debatten om konkurransestaten og New Public Management. Alle kniver mot alle. Prestasjonsjaget er konstant, og til slutt blir vi syke. Les Dagsavisens intervju med Willig.

 

 1. SVK2016: – VI MÅ TENKE NYTT OM ARBEIDSLIVET I SKANDINAVIA

– Enten fortsetter utviklingen mot lavere organiseringsgrad og fortsatt privatisering, eller så bryter vi dagens utvikling og skaper en annen vei.  Dette uttalte Daniel Suhonen fra svenske Katalys under morgendebatten om arbeidslivet og den nordiske modellen på Skandinavisk Velferdskonferanse.

Den politiske debatten omkring arbeidslivet har tiltatt i styrke de siste årene. Regjering og arbeidsgivere krever og innfører mer fleksibilitet når det gjelder arbeidstider og jobbsikkerhet. Arbeidsløsheten er raskt økende. Arbeidsgiverne krever mer styringsrett, mens arbeidstakerne slåss for sine tilkjempede rettigheter. Sosial dumping og arbeidslivskriminalitet øker. Står den nordiske modellen for fall?

Les oppsummeringen av debatten på Skandinavisk Velferdskonferanse i denne saken fra FriFagbevegelse

 

 1. SVK2016: ANSVARET LIGGER HOS OSS

Vi lever i ei tid med store endringer, dype kriser og politiske rystelser. Framtiden er usikker. Utviklingen kan gå til venstre, – men også til høyre. Uansett hvilken retning den går i, så sitter venstresiden med et stort ansvar.

Les mer av Asbjørn Wahl sin sluttappell på Skandinavisk Velferdskonferanse.

 

 1. NYE VEIER AS – PRIVATISERING PÅ VILLE VEIER

Regjeringens uttalte målsetting med å etablere Nye Veier AS var «raskere, rimeligere og mer helthetlig vegbygging». I rapporten Nye veier AS – Privatisering på ville veier, påvises det at denne dobbeltorganiseringen vil føre til mer byråkrati, uklare ansvarsforhold, mange løpende avklaringsbehov, dobbeltarbeid i alle utbyggingsprosjekter og mer kostbare løsninger. Roar Eilertsen i De Facto har utarbeidet rapporten. – Det er åpenbart ingen grunn til å legge den politiske striden om Nye Veier AS død, skriver han i forordet.  Tvert imot.

De tre LO-forbundene Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT), Norsk Tjenestemannslag (NTL) og Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF), som organiserer i Statens vegvesen, ga sammen med For Velferdsstaten De Facto oppdraget med å utarbeide rapporten. De krever at et nytt regjeringsflertall avvikler selskapet.

LO-forbundene slakter regjeringens veiselskap. I Dagsavisen gir Nicolai Astrup fra Høyre tilsvar, der han kaller Nye veier AS «Det private veiselskapet». Arbeiderpartiet utfordres til å ta grep etter valget 2017.  På kartellkonferansen på Gol tok både NTL og FLT opp Nye veier AS i møte med Arbeiderpartiet.

 

 1. NAV – EN LIDELSESHISTORIE

– For en stund siden fikk jeg videresendt en intern e-post fra NAV. For de ansatte var det en vanlig rapport fra en mellomleder. For en utenforstående var det et blikk inn i et system gått helt av hengslene. Les Linn Herning sin kronikk om NAV, publisert i Morgenbladet.

 

 1. KJÆRE DAGPENGEMOTTAGER. FRA NAV-ANSATT

«Da du ringte, var jeg kanskje langt unna dagens produksjonskrav. Jeg hørte at du hadde et litt vanskelig spørsmål, som krever litt tid av meg. Da måtte jeg dessverre gi deg et litt diffust svar, fordi jeg måtte tilbake til saksbehandlingen. Det kan til og med hende du ringte inn rett etter at avdelingslederen min hadde vært og snakket med oss, for å fortelle at vi ligger bak produksjonsplanen, og vedkommende helst hadde sett at vi jobbet enda litt raskere.» Les kronikk om det bisarre arbeidsregimet i NAV fra en ansatt som forståelig nok foretrekker å være anonym.

 

www.velferdsstaten.no

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.