Vil vi ha skattelette eller velferd? Det kan tydeligvis meningsmålingene avgjøre. Spør man om det ene eller det andre hver for seg, er det lett å få de svarene man ønsker. Konklusjonen blir lett: Ja takk, begge deler. Etablerer man derimot den nødvendige kopling mellom skatt og velferd, slik det siste uke ble gjort mellom sykelønn og skattelette, ja, så valgte et stort flertall å beholde dagens sykelønnsordning. Når sammenhengene blir presentert, ser det med andre ord ut til at folk har stor sans for den kollektive velferd, som bidrar til økonomisk trygghet og utjevning av sosiale forskjeller.