Måned: november 2016

Velferdsstatens tid er forbi?

Det er ikke eldrebølgen, trygdebølgen eller innvandrerbølgen som utfordrer velferdsstaten. Svekkelsen av velferdsstaten skyldes rett og slett at vi er i ferd med å forlate de grunnleggende verdiene som vår velferdsmodell er bygget på.

  • Kategorier

  • Velg dato