Måned: februar 2016

Det syke huset? Fryktkultur og pasientsikkerhet i helseforetak

Ansatte på norske sykehus er bekymret for en utbredt fryktkultur som går utover pasientsikkerheten. Dagens Næringsliv hadde nylig en sak om seksjonsoverlege Torgeir Engstad, som varslet fylkeslegen om medikamentsvinn. Et halvår etterpå ble han presset til å slutte som leder. Torsdag 25. februar fulgte NRK opp tematikken, da fryktkultur i helsevesenet var tema for Debatten.

les mer

Arbeidsliv i oppløsning

Arbeidslivet i Europa er inne i en dramatisk utvikling. Stadig flere jobber under forhold som for bare et par tiår siden ville blitt sett på som uhørt. Disse oppløsningstendensene innen arbeidslivet utgjør for tida den største trusselen mot arbeid og velferd. Får denne utviklingen fortsette, står også den nordiske modellen for fall.

les mer

Foreslår mer butikk-tenkning i energisektoren

Stortingets energi og miljøkomite behandler i disse dager et lovforslag fra regjeringen om endringer i energiloven. Kjernen i denne saken er at regjeringen går til angrep på det offentlige lokale eierskapet til kraften, og kanskje aller viktigst: den helhetlige styringen med offentlig kraftforsyning. I tillegg tilrettelegger forslag for ytterligere kommersialisering av energibransjen, og et ensidig fokus på «kostnadseffektivitet».

les mer
  • Kategorier

  • Velg dato

Bla i arkiv