Nytt kystopprør: hvem skal eie fisken?

Nytt kystopprør: hvem skal eie fisken?

Det blåser opp til ny politisk storm langt kysten. Våren 2014 var det fakkeltog og protestaksjoner i utsatte kystsamfunn som Mehamn, Hammerfest, Havøysund og Melbu. Protestene mot Høyre/Frp-regjeringens fiskeripolitikk og Kjell Inge Røkke-systemets varsel om nedleggelser og salg av fiskeindustri endte i en storsamling foran Stortinget i februar 2014, og stiftelsen av Kystaksjonen.

Nå er et nytt opprør i emning, og ifølge leder av Kystopprøret – gjenreis kystnorge er opprøret enda sterkere og bedre organisert i denne runden. I en artikkel i Aftenposten vises det blant annet til den nyetablerte Kystens tankesmie som har levert en drepende kritikk av Elisabeth Aspakers (H) siste bidrag som fiskeriminister: Sjømatindustrimeldingen. I sitt høringssvar har de vedlagt et notat eller motmelding der de blant annet skriver at Nærings- og fiskeridepartementet «villeder Stortinget med usanne juridiske påstander», at stortingsmeldingen «svikter totalt når det gjelder analyse av sjømatindustriens bidrag til marin verdiskaping av fersk kvalitetsfisk i markedene», og at meldingen «gir også til dels meget feilaktige og tendensiøse situasjonsbeskrivelser av fiskeindustrien, av mulighetene for verdiskaping og myndighetenes muligheter for regulering».

Responsen fra nåværende fiskeriministeren, Per Sandberg (FrP), har ikke latt vente på seg. Han har varslet kamp mot «mørke motkrefter» innen fiskeripolitikken. Det fikk Havboka-forfatter og journalist Morten Strøksnes til å kaste seg inn i debatten. Han påpeker at det som Sandberg betegner som «mørke motkrefter» egentlig er landets fremste fagmiljø på fisk. At det er store krefter og motkrefter i gang er det liten tvil om fordi dette er en viktig sak for Norge:  Hvem skal eie og forvalte våre fiskeressurser?

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.