Måned: november 2011

NHO Service gjentar talltriksing med kommunale tjenester

I fjor lovte NHO Service milliardbesparelser bare kommunene ville konkurranseutsatte en stor del av sine tjenester. Så vel KS som rådmenn og ordførere advarte mot de udokumenterte og lettvinte påstandene. Til slutt måtte NHO Service også erkjenne at det var noen ”svakheter” med deres regnestykker. Likevel er de nå ute på nytt og lover det samme, og talltriksingen i år er like graverende som i fjor.

les mer

Økt privatisering fører til mer korrupsjon

Tilhengerne av privatisering argumenterer gjerne med at anbud fører til mindre korrupsjon. Det motsatte ser dessverre ut til å være tilfellet. En britisk undersøkelse viser at en stor del av korrupsjonssakene er tilknyttet tildelingen av anbudskontrakter. Oppsplittingen av Oslo Sporveier i omtrent 15 ulike selskaper er et godt eksempel på hvordan privatiseringsprosesser fører til mindre åpenhet og dermed øker risikoen for korrupsjon. Kommunal forvaltning er gjenstand for lover som sørger for åpenhet og innsynsrett. Men for aksjeselskap gjelder ikke de samme lovene om åpenhet og innsyn, og det blir langt vanskeligere for de folkevalgte å følge med på hva som skjer.

les mer
  • Kategorier

  • Velg dato

Bla i arkiv