Økt privatisering fører til mer korrupsjon

av | nov 29, 2011 | Privatisering

Økt privatisering fører til mer korrupsjon

I 2010 kom dommen i korrupsjonsskandalen i Nedre Romerike
vannverk. Den resulterte i
lange fengselsdommer for de impliserte
. «Ville saken kunne
fått et slikt omfang hvis vannverket var en del av kommunen,
styrt av årlige bevilgninger og revidert av
kommunerevisjonen? Svaret er høyst sannsynlig nei”,
sier Fanny Voldnes, revisor og leder av Samfunnsøkonomisk
enhet i Fagforbundet til For velferdsstaten.

I kjølvannet av privatiseringsprosesser og markedsretting
(AS-ifisering) av det offentlige, følger det ofte en rekke
korrupsjonssaker. I en britisk undersøkelse kommer det fram
at en overveldende stor del av korrupsjonssakene er tilknyttet
tildelingen av anbudskontrakter – i møtet mellom
offentlige og privat sektor. Det samme ser ut
til å være tilfelle i Norge
.

Korrupsjonsskandalen i Unibuss sprakk for alvor i september i
år. Det var da én person som ble siktet for grov
korrupsjon. I slutten av november har saken vokst til å
omfatte siktelser mot 10 personer. Det tegnes et klart bilde av at
det har eksistert en kriminell ukultur i Unibuss. Likevel burde det
ha lyst noen røde lamper også før
avsløringene i høst. I mer enn 10 år har
Fagforbundet Oslo Sporveiers Arbeiderforening (OSA) varslet om
urovekkende forhold i Unibuss. OSA advarte for eksempel i 2009 om
at ”smartingene rykker inn” og at
korrupsjon var blitt et problem
. I Rådhuset vakte saken
liten interesse.

Den eneste politikeren som fulgte opp saken, var Rødts
Erling Folkvord, som i juni kom med boka ”Vår korrupte
hovedstad”. Boka ble bryskt
avvist av byrådsleder Stian Berger Røsland (H)
,
som uttalte at ”det er selvsagt ikke noe hold i
påstandene om korrupsjon, men jeg tror ikke det har så
stor betydning for Folkvord.” Bare noen måneder senere
skulle Unibusskandalen begynne å rulle.

Guro Slettemark, generalsekretær i Transparency
International Norge, sier til Dagsavisen den 8. oktober at de
korrupsjonssakene som når rettsapparatet i Norge,
antakeligvis bare er toppen av isfjellet. Videre fremhever hun at
det gjerne er ved offentlige anskaffelser, eller der det private
møter det offentlige generelt, at risikoen for korrupsjon
kan være stor. Dette har støtte i internasjonal
forskning. PSIRU (Public Services International Research Unit) i
Storbritannia har konkludert med at det i kjølvannet av en
prosess med privatisering og konkurranseutsetting, systematisk
følger korrupsjon. Dette skriver Asbjørn Wahl om i
boka ”Velferdsstatens vekst – og fall?”. Du kan

lese utdrag fra den her
og
kjøpe den her
.

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.