Konkurranseutsetting doblet kostnadene

av | nov 30, 2011 | Privatisering

Konkurranseutsetting doblet kostnadene

Det er Bergens Tidende som omtaler en rapport fra Riksrevisjonen
der resultatene av konkurranseutsettingen av produksjonsenheten i
Vegvesenet blir evaluert. Det var den borgerlige regjeringen i 2003
som skilte produksjonsvirksomheten ut til selskapet Mesta.

Formålet med konkurranseutsettingen var å redusere
kostnadene ved å få økt konkurranse i denne
sektoren. Men selv om dette ikke har virket etter planen, er ikke
synet på konkurranseutsettingen endret i Høyre. «Den
store kostnadsøkningen er ikke et argument for å
stoppe konkurranseutsetting av kontraktene.», sier Høyres
Øyvind Halleråker til Bergens Tidende.

Les mer i Bergens Tidende:


http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Veikostnadene-lper-lpsk-2618968.html


http://www.bt.no/nyheter/lokalt/nsker-statlig-veivedlikehold-2618965.html

 

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.