Måned: august 2011

Boklansering: Ulikhetens pris (The Spirit Level)

30. august inviterer Res Publica til lansering av boka Ulikhetens pris (The Spirit Level) på Litteraturhuset i Oslo. Boka, som viser hvordan land med mindre økonomiske forskjeller gjør det bedre når det gjelder f.eks helse og kriminalitet enn land med større forskjeller, har skapt stor debatt og er blitt en bestselger internasjonalt. Nå kommer den endelig på norsk.

Ny kronikk: Ta tjenestene tilbake!

Det foregår en stille revolusjon i velferds-Norge. Nye kommersielle aktører ekspanderer inn i velferdsordningene gjennom privatisering og konkurranseutsetting, fusjoner og oppkjøp. Det resulterer i at fellesressurser tappes til privat profitt, vi får mindre demokratisk kontroll og mindre åpenhet. Alternativet er kvalitetsutvikling med egne offentlige ansatte– såkalt egenregi, og med brukere.

Offentlige innkjøp som motor for lokal utvikling?

Offentlige innkjøp har historisk kunnet kanaliseres til å skaffe lokale arbeidsplasser og utvikling i samfunn på ulike nivå. Med nytt regelverk for offentlige anskaffelser har rådmann og politikere fått mindre mulighet til å bruke offentlige innkjøp til å koordinere innsats for næringsutvikling og skatteinngang, samt reduserte trygdekostnader. I et helhetsperspektiv kan det være en effektivitet som har gått tapt med anbudsreglene.

  • Kategorier

  • Velg dato