Ja til medbestemmelse og tillit – nei til LEAN

Er konkurranseutsetting og privatisering det samme?

Last ned brosjyren «Ja
til medbestemmelse og tillitt – nei til LEAN»
 (NTL ved UiO
mai 2011)

Brosjyren er utviklet i forbindelse med
effektiviseringsprosjektet Internt handlingsrom (IHR) som
er igangsatt av ledelsen ved Universitetet i Oslo. På
forsiden står det:

Universitetsledelsen vil fjerne unødvendig arbeid. Det
støtter vi fullt ut. De ansatte har i årevis pekt
på og klaget over unødvendig dobbeltarbeid og
meningsløse rapporteringsog kontrollrutiner. Men lite eller
ingenting har skjedd.

I effektiviseringsprosjektet Internt handlings-rom
(IHR) skal problemet plutselig løses ved å bruke
rasjonaliseringsverktøyet Lean. Det er utviklet av
Toyotafabrikken i Japan og bygger på at vårt arbeid
skal overvåkes med stoppeklokke. Det er uakseptabelt.

I denne brosjyren forklarer vi hvorfor
innføring av Lean vil ramme både administrativt og
vitenskapelig ansatte.

NTL UiO oppfordrer også alle til å
lese Uniforums
artikler og leserbrev
for å få et mer nyansert
bilde av effektiviseringsprosessen enn det som framgår

UiOs sentrale side om IHR
.

 

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.