Mens markedskreftene styrkes, svekkes demokratiet, skriver Asbjørn Wahl i denne kronikken som tar for seg drivkreftene for privatisering og kommersialisering.