Måned: juni 2019

Ny bok om kommersielle privatskoler

Torsdag 13. juni ble boken Privatskoleparadokset utgitt på Forlaget Manifest. Forfatterne bak boken, Annika Sander og Eirik Riis Mossefinn, gikk selv på den statsstøttede privatskolen Westerdals da eierne forsøkte å ta ut over 100 millioner kroner tross at skolen var underlagt et profittforbud.

Rapport: Veien til profittfri velferd

For velferdsstaten har sammen med Defacto samlet erfaringer fra fem storbykommuner som har tatt opp kampen mot velferdsprofitørene. I rapporten «Veien til profittfri velferd. Erfaringer fra fem storbyer» gjennomgår Roar Eilertsen og Helene Bank hvilke tiltak som er gjennomført og hvordan erfaringene med disse har vært.

Regjeringen vil endre barnehageloven

Regjeringen har sendt forslag til endringer i barnehageloven på høring med frist 26.07.19. Her dokumenteres det at de store kommersielle barnehagekjedene vokser og at barnehagesektoren er lukrativ for kommersielle eieres profitt, men lite gjøres for å rydde opp i lovverket.

  • Kategorier

  • Velg dato