Heftet er på 56 sider og inneholder artikler av Ingrid Fiskå, styremedlem i Attac Norge, Roy Pedersen, leder i Oslo...