Måned: oktober 2012

Kommuneparlamentarisme: Folkestyre eller konsernkommune?

Hvorfor er Høyre og FrP så entusiastiske for å innføre kommune- parlamentarisme? Etter sjokkomlegging i Tromsø kommune har For velferdsstaten gått inn i saken. Å bytte et representativt sammensatt formannskap ut med noe som ligner et konsernstyre bør være utelukket i lokaldemokratiet. Parlamentarisme i kommunen svekker det politiske mindretallets og de ansattes innsyn og medvirkning i beslutningsprosessene.

Harmoni med HR?

HR-filosofien er på full fart inn i offentlige sektor. Har interessemotsetningene i norsk arbeidsliv blitt erstattet av ren harmoni? Spørsmålet stilles av Kjersti Barsok, sekretær i NTL Sentralforvaltningen, i siste nummer av Manifest Tidskrift.

  • Kategorier

  • Velg dato