Replikk: Når bestemor må finlese jussen

Kronikk: Den kommersielle velferdsstaten
Replikk i Dagsavisen12.10.2012
Byrådssekretær for KrF i Oslo, Oddbjørg Minos, skriver i sitt tilsvar (Dagsavisen 8. oktober) til min kronikk «Bestemor solgt igjen – og igjen» at «når man refererer til rettslige krav og betingelser må man klare å skille mellom overdragelse av en kontrakt på den ene siden og et eierskifte i et selskap på den andre.»

Ja, det er en juridisk forskjell på salg av enkeltstående driftskontrakter for sykehjem og salg av selskaper med driftskontrakter for sykehjem. Det første ansees som en ulovlig direkteanskaffelse der man omgår konkurransen ved direkte kjøp av kontrakt, mens det andre er fult lovlig. Dette er selvfølgelig juridisk korrekt, og jeg er fullstendig klar over det, men poenget er at det utgjør absolutt ingen forskjell for en beboer eller ansatt hvordan sykehjemmet selges. Sykehjemmet skifter uansett eier.

Minos skriver videre: «Eierskifter foregår stadig uten at dette nødvendigvis endrer kontraktsforhold.» For det første er det interessant at Minos her innrømmer at eierskifter kan endre kontraktsforhold uten å si noe om hvordan byrådet forholder seg til slike endringer. For det andre er det en illusjon at sykehjemsdrift fullt ut kan detaljreguleres gjennom kontrakter. Et eierskifte vil i de fleste tilfeller føre med seg endringer. Det er svært naivt å tro at internasjonal finanskapital eller andre kjøper opp selskaper med sykehjemskontrakter i Norge uten ambisjoner om å effektivisere driften. For det tredje viste Adecco-skandalen med all tydelighet at det kan være langt mellom hva et selskap lover i en kontrakt og hva det faktisk leverer.

KrF i Oslo framstår som anbudskonkurransenes store forkjemper. Det er overraskende ettersom bruk av anbud fører til en utslettelse av ideelle aktører. Av 47 anbudsrunder for sykehjem i Norge har ideelle aktører vunnet én enslig konkurranse, for ni år siden. Jeg mener fortsatt at bruk av anbud og konkurranseutsetting gir en illusjon av valgfrihet, og Minos‘ innlegg gir meg ingen grunner til å endre det standpunktet.

Last ned og les For velferdsstatens notat om «Konkurranseutsatte sykehjem i Norge»

 

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.