Pensjon

Pensjon sikrer arbeidstakere inntekt etter endt arbeidsliv. Det er et velferdsgode kjempet frem og forbedret av arbeidstakere og fagforeninger gjennom lang tid. Idag settes pensjonsvilkårene til ansatte i både offentlig og privat sektor under press. Nye pensjonsavtaler sørger for dårligere betingelser for arbeidstakere, og konkurranseutsetting og privatisering sørger for at ansatte i allerede lavtlønnede yrker får lavere pensjon. Pensjonen er ikke en belønning for et langt arbeidsliv, men en opptjent nødvendighet for å kunne leve et verdig liv også etter man trer ut av arbeidsstyrken.

Artikler om Pensjon

Innlegg: Eierne stikker av med pengene

Er det rettferdig at store barnehagekjeder kan tømme kassa for penger, samtidig som de ikke vil gi ansatte en anstendig pensjon? Ansatte i private barnehager streiker nå for bedre pensjon. Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Delta mener Private Barnehagers...

Barnehagestreiken: stridens kjerne

Barnehagestreiken: stridens kjerne

Ansatte i private barnehager er nå i streik. Det arbeidstakerorganisasjonene Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Delta krever, er at PBL holder sine løfter om en bedre pensjonsavtale. Men Private Barnehagers Landsforbund (PBL) hevder barnehagene ikke har råd til å...

Barn som maktmiddel

Barn som maktmiddel

Til uka (24. november 2021) vil mange private barnehager stenge i en politisk aksjon. Med barna og deres foreldre som som maktmiddel vil Private barnehagers landsforbund og private barnehageeiere forsøke å tvinge regjeringen til å beholde en ren overfinansiering av...

Norlandia-ansatte taper i pensjon

Norlandia-ansatte taper i pensjon

Da Norlandia-barnehagene sa opp tariffavtalen med PBL, forsvant Dinas AFP-rettigheter med et pennestrøk. Dina og opp mot 40 av hennes kolleger over 55 år taper en million kroner hver på Norlandias tariffhopping.

Kronikk: Pensjonsparadokset

Kronikk: Pensjonsparadokset

Angrepet på vanlige ansattes ytelsespensjoner er høyaktuelt. Gjennom en tilsynelatende liten endring i regnskapsreglene ble risikoen for ansattes pensjoner flyttet fra forsikringsselskapene til arbeidsgiver, og med ett slag ble ytelsespensjonene svært dyre for arbeidsgiver.- Myndighetene kan redde ytelsespensjonene. Men da må regnskapsreglene endres, skriver Fanny Voldnes i kronikken Pensjonsparadokset.

Lik lønn og lik pensjon for likt arbeid

Lik lønn og lik pensjon for likt arbeid

Konflikten mellom og NHO Service og Fagforbundet i de private sykehjemmene handler om flere ting. For det første er det vanlige forhandlingsspørsmål i en tarifforhandling omkring lønn, tillegg for ubekvem arbeidstid, med mer. Men konflikten har også et stort prinsipielt spørsmål i seg, som gjelder pensjon.