Pensjon

Pensjon sikrer arbeidstakere inntekt etter endt arbeidsliv. Det er et velferdsgode kjempet frem og forbedret av arbeidstakere og fagforeninger gjennom lang tid. Idag settes pensjonsvilkårene til ansatte i både offentlig og privat sektor under press. Nye pensjonsavtaler sørger for dårligere betingelser for arbeidstakere, og konkurranseutsetting og privatisering sørger for at ansatte i allerede lavtlønnede yrker får lavere pensjon. Pensjonen er ikke en belønning for et langt arbeidsliv, men en opptjent nødvendighet for å kunne leve et verdig liv også etter man trer ut av arbeidsstyrken.

Artikler om Pensjon

Barn som maktmiddel

Skrevet av Linn Herning, daglig leder i For velferdsstaten Innlegget ble først publisert på facebook 19.11.2021 Til uka (24. november 2021) vil mange private barnehager stenge i en politisk aksjon. Med barna og deres foreldre som som maktmiddel vil Private barnehagers...

les mer
Kronikk: Pensjonsparadokset

Kronikk: Pensjonsparadokset

Angrepet på vanlige ansattes ytelsespensjoner er høyaktuelt. Gjennom en tilsynelatende liten endring i regnskapsreglene ble risikoen for ansattes pensjoner flyttet fra forsikringsselskapene til arbeidsgiver, og med ett slag ble ytelsespensjonene svært dyre for arbeidsgiver.- Myndighetene kan redde ytelsespensjonene. Men da må regnskapsreglene endres, skriver Fanny Voldnes i kronikken Pensjonsparadokset.

les mer
Lik lønn og lik pensjon for likt arbeid

Lik lønn og lik pensjon for likt arbeid

Konflikten mellom og NHO Service og Fagforbundet i de private sykehjemmene handler om flere ting. For det første er det vanlige forhandlingsspørsmål i en tarifforhandling omkring lønn, tillegg for ubekvem arbeidstid, med mer. Men konflikten har også et stort prinsipielt spørsmål i seg, som gjelder pensjon.

les mer

Bla i arkiv