Barnehagestreiken: stridens kjerne

Ansatte i private barnehager er nå i streik. Det arbeidstakerorganisasjonene Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Delta krever, er at PBL holder sine løfter om en bedre pensjonsavtale. Men Private Barnehagers Landsforbund (PBL) hevder barnehagene ikke har råd til å dekke pensjonen ansatte ber om, og som det ble inngått avtale om i tidligere oppgjør. Streikeviljen er stor, og konflikten fastlåst. Leder i For velferdsstaten, Linn Herning, postet dette innlegget på sin Facebookside 27.10.22:

I Politisk kvarter på NRK 27. oktober beskylder PBL meg (eller andre «fra den venstreradikale sida som deltar på på aksjoner og som har innført uttrykket velferdsprofitør) for å kjempe for et lovverk som ikke vil la private barnehager drive. Sannheten er at vårt krav er at barnehagekroner til gå til barnehage (herunder gode vilkår for de ansatte), ikke til privat profitt. Det har vi et godt grunnlag for å mene.

Da jeg deltok på streikemarkering i Oslo på tirsdag hadde jeg akkurat hørt kvartalsrapporteringen som AcadeMedia, det svenske skolekonsernet som eier Espira-barnehagene, hadde til børsen og sine investorer. Der var det ikke et ord om streiken. Derimot forsikret de sine finansielle investorer om fortsatt sterk økonomisk stilling. Kutt i pensjonstilskudd og økte personalkostnader i Espira bidro riktignok til at de lå 0,9% bak målet om et resultat etter skatt på nesten 700 millioner svenske kroner. Dessverre lærer man i dag mer om økonomien i norske barnehager av å høre på svenske børspresentasjoner enn av å høre norsk barnehagedebatt.

Jeg viste også frem en nyhetssak fra da Læringsverkstedet i 2020 solgte sine barnehagebygg for 4,25 milliarder. Ja, 4,25 milliarder norske kroner for å selge bygg som i stor grad er finansiert og subsidiert av norske skattebetalere.

Hovedargumentet fra PBL for å ikke innfri de streikendes krav om anstendig pensjon er at barnehagene ikke har råd. Det finnes det tilfeller av, men det finnes også mange barnehageeiere som lenge har puttet store deler av pensjonspengene de får fra fellesskapet rett i lomma.

Samfunnsøkonom Trond Erik Lunder, en av landets fremste eksperter på barnehageøkonomi, anslår at eierne i norske barnehager på seks år har tatt 11,2 milliarder ut av barnehagene. (Fagbladet 26.10.2022)
Dessuten kunne finansieringsproblemet enkelt vært løst, slik Steffen Handal leder i Utdanningsforbundet påpekte, ved at PBL hadde godtatt finansiering etter kostnad, fremfor like tilskudd til alle uavhengig av kostnad, altså en stykkpris, slik det er i dag. PBL vil heller at vi skal gi mer penger til alle uavhengig av behov. Det er helt urimelig så lenge noen stikker av med store deler av pengene.

Det er derfor enormt provoserende at PBL mener de ansatte skal betale med sine pensjonskroner for at PBL på vegne av de store barnehagekonsernene ikke vil gi fra seg noe av overfinansieringa de har i dag. Mange private barnehager får nemlig betydelig mer i pensjonstilskudd enn de bruker på pensjon.

Denne streiken er PBL og barnehageeiernes ansvar. At de nå forsøker å delegitimere alle oss som har gjennomskuet hva de driver med, vinner forhåpentligvis ikke frem. Likevel er det greit å være oppmerksomme på at dette faktisk skjer. Og bare så det er sagt, man trenger ikke være venstreradikal for å forholde seg til fakta i barnehageøkonomien. Selv Høyres Jan Tore Sanner var som kunnskapsminister klar på at mange private barnehager er overfinansiert med pensjonstilskudd.

Så: Støtt streiken! Og pass på at skylda legges der den hører hjemme, nemlig hos PBL og de kommersielle barnehageeierne.

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.