Arrangement: Barnehage, skole og omsorg – en gullgruve for milliardærer og eiendomsspekulanter?

9. april kl. 18 inviterer For velferdsstaten til åpent møte på Kulturhuset i Oslo om konsekvensene av finans- og eiendomsbransjens inntog i velferden. Programmet vil også strømmes direkte på arrangementets Facebook-side.

Mike Lewis fra CICTAR vil innlede møtet. Lewis har jobbet med temaet i flere land og var med i arbeidet med den nye rapporten «Kindergarten Landlord: Should Norwegian taxpayers finance profits finance profits for one of the world’s largest asset managers?» Rapporten og hovedpunkter på norsk kan lastes ned på våre nettsider.

I tillegg vil vi høre fra et ekspertpanel med representanter fra Tax Justice Norge, tankesmien Balans fra Sverige og Utdanningsforbundet, samt et tillitsvalgtpanel med representanter fra Fagforbundet og Utdanningsforbundet. Mette Nord, leder i Fagforbundet, vil avslutte møtet.

Mike Lewis holder sin innledning på engelsk, resten av møtet vil være på norsk.

Tema: For å stoppe privat profitt i felleskapets tjenester, må vi vite hva som skjer og hvordan det skjer. Det vil vi få på Kulturhuset! Norske barnehageeiere har solgt eiendom til globale finansaktører for over 14 milliarder. Barnehageeierne har tjent gode penger, mens barnehagene sitter igjen med regninga i form av dyre husleieavtaler. Det gir mindre penger til barnehagens formål: gode tjenester for barn og ansatte.

De norske barnehagemilliardærene er en del av en internasjonal trend, der salg av velferdseiendommer med sikre leieinntekter fra fellesskapets kasser tapper driften for midler. Store pengesummer går derfor ikke til velferdstjenester, men via oppblåste husleier og innom skatteparadis til internasjonale finansfond.

Ser vi ut over landegrensene er denne forretningsmodellen med finansialisering av eiendom tungt inne i alle velferdssektorer. Åpner politikerne for økt privatisering av velferdstjenester og privat eierskap til velferdstjenestenes bygg, vil eiendoms- og finansbransjen sikre seg enda mer av felleskapets penger – på bekostning av vår felles velferd.

Om CICTAR og Mike Lewis: CICTAR ble dannet av en gruppe fagforeninger og sivilsamfunns-organisasjoner som mener at arbeidere og deres lokalsamfunn trenger mer og bedre informasjon om skatteordningene til multinasjonale selskaper. Mike Lewis jobber for CICTAR og har forsket på skatteunndragelse, eiendomsspekulasjon og bruk av skatteparadis i privatisert europeisk helse- og omsorgssektor. Han har deltatt i CICTARs arbeid med rapporten om salget av norske barnehageeiendommer.

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.