Måned: mars 2014

Regjeringa åpner for kommersialisering av skolen

I januar i år sendte Høyre-Frp-regjeringen ut et forslag om en midlertidig ordning der det åpnes for at Kunnskapsdepartementet alene kan godkjenne private skoler på tross av dagens Privatskolelov. Denne midlertidige dispensasjonsordningen skal fungere i påvente av en grundigere gjennomgang av Privatskoleloven høsten 2014. Kritikken mot forslaget har vært massiv, blant annet fordi dispensasjonsordningen åpner for et frislipp for kommersielle skoleselskaper. Likevel resirkulerer Høyres talspersoner, i ren fornektelse av senere tids erfaringer, argumentasjon for det motsatte. Retorikken som bygges opp er skreddersydd for å tilsløre hvilke konsekvenser de foreslåtte endringene vil få.

Vil sette ned stønad for å hindre fattigdom

Mens toppledere og eiere skal motiveres med høyere lønn, fete bonuser og utbytte, skal fattige motiveres gjennom straff. Mazyar Keshvari (Frp) mener sosialstønaden bør settes ned for familier med mange barn. Heldigvis stiller journalister noen ganger gode spørsmål.

Barnen fick knäckebröd och vatten

Uppdrag granskning har satt søkelyset på det kommersielle barnehageselskapet Hälsans förskola. Barna fikk verken nok eller næringsrik mat, da slike utgifter kom i konflikt med eiernes krav til lønnsomhet. Budsjettet på 9 kroner per barn per dag var alt for lite.

Det farlige gapet

Høyresida roper varsko om gapet mellom lønns- og produktivitetsutvikling. Det virkelig farlige gapet i norsk økonomi er det mellom det dokumenterte potensialet i fellesløsninger og den markedsfundamentalistiske nærsyntheten som nå er blitt opphøyet til regjeringsprogram.

  • Kategorier

  • Velg dato

Bla i arkiv