6.-7. mars 2006: Under tittelen Ny kurs, nye løsninger, samlet 350 deltakere seg til konferanse om alternativer til markedsliberalismens korstog. Hensikten med konferansen var å synliggjøre at alternativer faktisk finnes og er mulig å gjennomføre. En viktig målsetting var også å opprette dialog med regjeringspartiene for å opprettholde presset for en ny politisk kurs – vekk fra en politikk med privatisering og avregulering.

Under titler som ”Er det mulig med kollektivtrafikk uten anbud?” ”Hva er strategien mot sosial dumping?” ”Energi og vannforsyning –menneskerettighet eller vare på et marked?” ble viktige utfordringer diskutert, og mulige løsninger ble presentert. Hvis du vil vite mer, kan du se på en del av de flotte presentasjonene fra konferansen. Disse finner du ved å klikke på linker under de enkelte programpunktene (08.03.06).

les mer