Velferdskonferansen 2006 – Ny kurs, nye løsninger

Mandag 6. mars:

09.00 – 10.00: Registrering – kaffe / frukt
   

10.00 – 10.15:

Åpning

 

Asbjørn Wahl, daglig leder i For
velferdsstaten (pdf)
   
10.15 – 12.30: Politikkens vilkår i det nyliberale
samfunn
  Bent Sofus Tranøy, forsker, TIK-senteret, Universitetet
i Oslo (pdf)     
  Forventninger til den nye
regjeringen
Helga Hjetland, leder i
Utdanningsforbundet (pdf)    
  Ny kurs – hvor ønsker den nye regjeringen
å føre oss?
Laila Gustavsen,
statssekretær i Arbeids- og inkluderingsdepartementet
(pdf)   
   
12.30 – 13.30: Lunsj
   
13.30 – 15.30: Parallellseminarer:
  AI: Omsorg – uten kalkulator og
stoppeklokke?
  Britt Slagsvoll, forsker ved NOVA
Artikkel i Fagbladet: Omsorg og kvasikvalitet
(pdf)
      
Lise Ekhaugen, 1. nestleder i Fagforbundet Nordstrand
Kjersti Johansen, 2. nestleder i Fagforbundet Nordstrand
Rapport av Fagforbundet Nordstrand
(pdf)
        
Finn Grønseth, generalsekretær i Landsforeningen for
hjerte- og lungesyke (pdf)
Seminarleder: Geirmund Jor,
informasjonssektretær i Fagforbundet
 

AII: Hva slags skole trenger vi?
Ragnhild
Lied, seksjonsleder i Utdanningsforbundet
Eifred Markussen, forsker ved NIFU-Step
Ingun Øwre, konsulent ved skolekontoret i Gjøvik
(pdf)    
Seminarleder: Åshild Olaussen, Utdanningsforbundet

 

AIII: Arbeidslinja: Med fokus på arbeidsplasser
eller arbeidsmoral? 
Trine Lise Sundnes,
sekretær i LO
Harald Trulsrud, leder i Arbeidssøkerforbundet i Norge
(pdf)         

Asbjørn Wahl, daglig leder i For velferdsstaten (pdf)
Seminarleder: Berit Asker, forbundssekretær i Norsk
Tjenestemannslag

 

AIV: Er det mulig med en kollektivtrafikk uten
anbud?
 (pdf)    
Liv Signe Navarsete (Sp), samferdselsminister
Per Østvold, leder i Norsk
Transportarbeiderforbund (pdf)     
Hallgeir Langeland (SV), medlem av Samferdselskomiteen
Steinar Gullvåg (Ap), medlem av
Næringskomiteen 
Seminarleder: Stein Guldbrandsen, seksjonsleder i Fagforbundet

   
15.30 – 16.00: Kaffe / kake
   
16.00 – 18.00: Parallellseminarer:
 

BI: Sykehusene mellom marked og politikk – Hva vil
vi?
Roar Eilertsen, daglig leder i DeFacto (pdf)        

Willie Duffy, regionssekretær i Unison, Skottland (pdf)     
Seminarleder: Bente Slaatten, leder i Norsk Sykepleierforbund

  BII: En velferdsstat også for innvandrere og
minoriteter?
Nina Dessau, statsviter og
samfunnsdebattant    
Carmen Aalberg, medlem av SVs utvalg for etnisk
likestilling (pdf)      
Gülay Kutal, leder i SVs utvalg for etnisk likestilling
(pdf)  
Bodil Chr. Erichsen, medlem av Pensjonsutvalget i Oslo SV (pdf)         

Seminarleder: Frank Meyer, professor i flerkulturelle studier ved
HiO (pdf)

 

BIII: Hva er strategien mot sosial
dumping? 
Jan-Erik Støstad,
statssekretær i Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Kjell Skjærvø, rådgiver i Fellesforbundet
(pdf)    
Kenneth Haar, talsmann for Attac Danmark (pdf)         

Seminarleder: Roy Pedersen, leder i Oslo Bygningsarbeiderforening
(pdf)    

 

BIV: Kolliderer velferden med fjernstyring fra WTO og
EØS?

Dag Seierstad, seniorrådgiver i SVs stortingsgruppe (pdf)     
Wegard Harsvik (Ap), statssekretær i Helse- og
omsorgsdepartementet
Linn Herning, nestleder i Attac Norge (pdf)    
Seminarleder: Asbjørn Wahl, daglig leder i For
velferdsstaten

18.00: Slutt for dagen

Tirsdag 7. mars:

09.00 – 10.45:  Makt og avmakt – er demokratiet i krise?
  Paul Bjerke, forsker ved DeFacto (pdf)   
  Reell brukermedvirkning – hva er
det?
Tone Alm Andreassen, forsker ved
Arbeidsforskningsinstituttene
  Direkte demokrati – erfaringer og
perspektiver?
Audun Lysbakken, nestleder i SV
   
10.45 – 11.00: Kaffe / kake
   
11.00 – 13.00: Parallellseminarer:
  CI: Et Norge uten fattigdom –
hvordan?
Ivar Lødemel, forsker ved
Høgskolen i Oslo (pdf)    
Karin Andersen (SV), leder i Arbeids- og sosialkomiteen
Randi Reese, leder i Fellesorganisasjonen
Leiv Mørkved, styreleder i Velferdsalliansen (pdf)    
Seminarleder: Cato Ellingsen, nestleder i Fellesorganisasjonen
  CII: Pensjonsreformen – hva kan
gjøres?
Erik Orskaug, sjefsøkonom i
Unio (pdf)     
Dagfinn Sundsbø (Sp), medlem av Arbeids- og
sosialkomiteen
Stein Reegård, sjefsøkonom i LO (pdf)    
Seminarleder: Asbjørn Wahl, daglig leder i For
velferdsstaten
 

CIII: Demokratisering og fornyelse av kommunale
tjenester 
Knut Stranden, direktør i
IMTEC (pdf)        

Rune Opstad, politisk rådgiver i Ap’s kommunalfraksjon
(pdf)     
Seminarleder: Anne-Grethe Krogh, leder av Omstillingsenheten i
Fagforbundet

  CIV: Energi og vannforsyning – menneskerettighet eller
vare på et marked?
Hans Faanes, professor ved
NTNU (pdf)    
Per Orfjell, ansatt-representant i styret i Hafslund
Jan Bøhler (Ap), stortingsrepresentant
Seminarleder: Kristian Tangen, ungdomssekretær i
Fagforbundet
   
13.00 – 14.00: Lunsj
   
14.00 – 15.00: Mellom løfter og krav, misnøye,
forventninger og realiteter
  Paneldebatt:
Britt Hildeng (Ap), stortingsrepresentant 
Dagfinn Sundsbø (Sp), stortingsrepresentant
Audun Lysbakken, nestleder i Sosialistisk
Venstreparti 
Bente Slaatten, leder i Norsk Sykepleierforbund
Magnar Sortåsløkken, 2. nestleder i Funksjonshemmedes
Fellesorganisasjon
Turid Lilleheie, leder i Norsk Tjenestemannslag
Trond J. Olsen, nestleder i Velferdsalliansen
Utspørrer: Asbjørn Wahl, daglig leder i For
velferdsstaten
   
15.00 – 15.30 Avslutning
  Gunilla Andersson, initiativtaker til det svenske
velferdsoppropet (pdf)
Jan Davidsen, leder i Fagforbundet
   
15.30: Slutt

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.