Måned: januar 2012

Aktivitetsbasert finansiering i hjemmetjenestene : Når New Public Management tar overhånd

Bergen bystyre behandlet denne uken evalueringen av såkalt ”aktivitetsbasert finansiering” (ABF) i hjemmetjenestene. Det er en modell som inneholder både stykkprisfinansiering og bestiller-utførerprinsippet der både bruker, hjemmehjelp og hjemmesykepleier har blitt forvandlet til formler, tall og antakelser. Evalueringen som bystyret har fått forelagt til behandling er et lærestykke i New Public Management-inspirerte ideer.

les mer

EFTA-dom mot norsk allmenngjøring

(Av Dag Seierstad) Loven om allmenngjøring av tariffavtaler er i dag det viktigste forsvarsverket mot sosial dumping i Norge. Tariffnemnda – der NHO og LO er med – kan vedta at viktige deler av en tariffavtale skal gjelde for alle som jobber innafor en bransje som er spesielt utsatt for sosial dumping. NHO var motvillig med på allmenngjøring av en del tariffavtaler da spørsmålet ble aktuelt etter at østinnvandringen skjøt fart i 2004. Etter hvert har NHO forsøkt å holde igjen på allmenngjøring av tariffavtaler.

les mer
  • Kategorier

  • Velg dato

Bla i arkiv