Oppsplitting kan føre til korrupsjon

av | jan 18, 2012 | Privatisering

Økt privatisering fører til mer korrupsjon

Korrupsjonsskandalen i Unibuss økte i omfang da
også en ansatt
i Ruter nylig ble siktet for korrupsjon
. Nå går
flere eksperter ut mot oppsplittingen av kollektivtransporten i
Oslo. BI-professor Peter Gottschalk anklager spesielt
høyresiden for å ikke være opptatte av
korrupsjonsfaren.

I Aftenposten Oslopuls kan vi lese om hvordan én
trikketur involverer åtte ulike selskaper
. Dette
fører til en uoversiktlig situasjon og forverrer mulighetene
for å følge pengestrømmene. Pulverisering av
ansvar et annet problem, og Statens havarikommisjon har
påpekt at det er uklart hvem som har ansvaret for sikkerheten
i Oslos kollektivtilbud.

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.