Spekter og Norsk Industri ut mot lønnsvekst

I Dagens Næringsliv (DN) den 25. januar går de to
arbeidsgiverforeningene ut med et
felles budskap om mer lønnsmoderasjon
og mot ”for
høye lønnstillegg”. De sier at folk
”sammenligner seg for mye med hverandre i
lønnsoppgjørene.”

I et forsøk på å rettferdiggjøre dette
åpenbare angrepet på lave lønnsforskjeller, sier
Norsk Industris Stein Lier Hansen at lønnsoppgjørene
i dag”er et system som gjør at vi som er i arbeid tar
mer og mer av kaka, slik at det blir mindre til å fordele
på dem som er utenfor.” Det umiddelbare motargumentet
mot denne påstanden er at skattegrunnlaget øker med
økt lønn og at det dermed blir mer å fordele
til de som er utenfor arbeidslivet. Videre sier seniorøkonom
Roger Bjørnstad i Econ Pöyry til DNs papirutgave den
26. januar at forslagene fra Norsk Industri og Spekter er direkte
industrifiendtlige og at det er viktig at alle tar del i
veksten.

Oppslaget i Dagens Næringsliv kom samme dag som Spekters
leder Anne-Kari Bratten hadde et utspill om at nordmenn jobber for
lite. ”Det er ikke sånn at vi jobber oss i hjel i dette
landet” sa Bratten til
NRK
.

I lys av den økonomiske krisa i resten av Europa, med
massive angrep på fagbevegelsen og nedbygging av
velferdsordninger, framstår Spekter og Norsk Industris
uttalelser som et ledd i en ideologisk strategi der arbeidstakeres
lønnsvilkår skal angripes også i Norge.
Lier-Hansen mener at norske arbeidstakere burde kunne greid seg med
den halve lønnsveksten de siste ti årene. Samtidig vet
vi at arbeidstakernes andel av verdiskapning har gått jevnt
nedover de tre siste tiårene. (Se for eksempel
Manifest-rapporten ”Det
nye Norge: Økonomisk maktkonsentrasjon i perioden etter
1990
”, PDF)

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.