Virke: Tilleggspakke til vikarbyrådirektivet i strid med EØS

 

– Vi mener regjeringens tiltakspakke går
for langt. De fleste av våre over 15 000 medlemsvirksomheter
trenger tilgang til vikarer for å kunne håndtere
lovpålagte permisjoner, sykdom og travle perioder.
Regjeringens forslag vil gjøre vikarbruk dyrere og mer
tungvint, det tjener verken næringsliv, arbeidstakere eller
Norge på, sier administrerende direktør i Virke
(tidligere Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon,
HSH) Vibeke Madsen på
Virkes egne nettsider
.

Mye tyder dermed på at Virke vurderer
å ta eventuelle begrensninger i vikarbyrådirektivet inn
for ESA og EFTA-domstolen. Bakgrunnen er det de mener er brudd
på EØS-avtalens artikkel 36. Dette er nok et
utspill som tyder på at arbeidsgiversiden i norsk arbeidsliv
ser for seg lovendringer om direktivet blir vedtatt.

Også NHO har gått inn for
vikarbyrådirektivet, og de varslet tidlig at det ville bli

nødvendig med endringer i arbeidsmiljølovens paragraf
14-9 og 14-12
. Denne delen av arbeidsmiljøloven
regulerer mulighetene for å leie inn midlertidig
arbeidskraft.

LO gikk i dag enstemmig inn for et veto mot
vikarbyrådirektivet. En av hovedgrunnene er at
LO frykter at norsk lov vil bli overprøvd EFTA-domstolen

på et senere tidspunkt. Også UNIO har nylig krevd veto
mot direktivet, og de skriver også at
pensjonsrettighetene til vikarer vil settes under press
som en
følge av direktivet.

 

Tillegg 1. februar 2012:

NHO, Virke og Spekter gikk 1. februar ut sammen
i Nationen med en
bredside mot de foreslåtte tiltakene
som regjeringen har
foreslått i forbindelse med en eventuell implementering av
vikarbyrådirektivet.

I en evaluering slår de fast at de mener
at tiltakene ikke bare er i strid med EØS-avtalen, men
også menneskerettighetene. «Slik vi ser det er summen av
tiltak som blir foreslått i denne tiltakspakken så
mange at det blir ein ulovleg restriksjon på den frie flyten
av arbeidskraft og tenester som EØS-avtalen legg opp til»,
sier Blyverket til Nationen.

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.