Privatisering

Siden 1980-tallet har offentlig virksomheter i større og større grad blitt utsatt for privatisering og konkurranseutsetting. Prosessen startet med å omgjøre kommunale renholdsoppgaver og statlige teletjenester til aksjeselskap, og idag har markedet ekspandert til områder det tidligere var ekskludert fra: omsorgs- og trygdetjenester, sykehus og utdanning. En annen privatiseringsmekanisme er såkalte offentlig-privat-samarbeid (OPS), hvor private aktører bygger ut prosjekter som de så leier ut tilbake til det offentlige. 

For velferdsstaten arbeider mot denne utviklingen. Private interesser står i motsetning til fellesskapets interesser, og erfaring viser at der det offentlige slipper taket øker ulikhetene, klasseforskjellene, og sosial nød. Brede allianser og folkelig støtte har klart å holde privatisering og konkurranseutsetting delvis i sjakk, men den markedsliberale offensiven for privatisering tar mange veier.

Artikler om Privatisering
Innlegg: Fordreie, forskjønne, forføre

Innlegg: Fordreie, forskjønne, forføre

Mitt hovedpoeng i intervjuet som stod på trykk den 15. september i Dag og Tid, var at Høyre og Frp i valgkampen klarte å ufarliggjøre det systemskiftet som markedsretting og privatisering til kommersielle aktører innebærer for vår solidariske velferdsmodell. Lite...

les mer

Innlegg: Fortsetter å feilinformere og villede

Jeg registrerer at ledelsen i Læringsverkstedet fortsetter å feilinformere og villede offentligheten. Denne gangen i et tilsvar til meg i Fosna-Folket 18. september, ført i pennen av selskapets «kulturminister», Ragnar Sagdahl. For å ta ett eksempel: Sagdahl skriver...

les mer
Notat: Konkurranseutsatte sykehjem i Norge (1997-2023)

Notat: Konkurranseutsatte sykehjem i Norge (1997-2023)

For velferdsstatens notat 2/2023: Konkurranseutsatte sykehjem i Norge (1997-2023) presenterer en tidsserie som omfatter samtlige anbudsrunder som er gjennomført for sykehjem i Norge fra første anbud i 1997 til foreløpig siste rekommunalisering våren 2023, så langt vi...

les mer

Innlegg: Tulletall om billige barnehager

Private Barnehagers Landsforbund (PBL) påstår i disse dager at private barnehager har spart samfunnet for hele 36,4 milliarder på de 20 årene som har gått siden barnehageforliket. Ved nærmere ettersyn viser det seg at påstanden er basert på tulletall. Bakgrunnen er...

les mer

Bla i arkiv