Privatisering

Siden 1980-tallet har offentlig virksomheter i større og større grad blitt utsatt for privatisering og konkurranseutsetting. Prosessen startet med å omgjøre kommunale renholdsoppgaver og statlige teletjenester til aksjeselskap, og idag har markedet ekspandert til områder det tidligere var ekskludert fra: omsorgs- og trygdetjenester, sykehus og utdanning. En annen privatiseringsmekanisme er såkalte offentlig-privat-samarbeid (OPS), hvor private aktører bygger ut prosjekter som de så leier ut tilbake til det offentlige. 

For velferdsstaten arbeider mot denne utviklingen. Private interesser står i motsetning til fellesskapets interesser, og erfaring viser at der det offentlige slipper taket øker ulikhetene, klasseforskjellene, og sosial nød. Brede allianser og folkelig støtte har klart å holde privatisering og konkurranseutsetting delvis i sjakk, men den markedsliberale offensiven for privatisering tar mange veier.

Artikler om Privatisering

Innlegg: Markedsmodell – eller demokratisk kontroll?

I markedskonkurransen utkonkurreres ideelle aktører. Dette er bakgrunnen for flere stortingsvedtak, som vil ta tilbake demokratisk kontroll og prioritere ideelle aktører. Mestringshusene AS sin omdanning fra ordinært AS til ideelt AS reiser en samfunnsviktig...

les mer

Innlegg: Fritt behandlingsvalg – og ideelle virksomheter

Er egenerklæringer tilstrekkelig til å bekrefte at virksomheter er ideelle selskap? Daglig leder Olaf Olsvik skriver at Mestringshusene AS er en privat ideell virksomhet som behandler ruslidelser (Dagens Medisin 10/2022). Men er Mestringshusene en ideell virksomhet i...

les mer
Kommentar: Makt i markedet

Kommentar: Makt i markedet

Mens alle diskuterer energiprisene, står slagene om velferden. Debatten om årsakene til de økte energiprisene er nedslående. Diskusjonen om det er Putin eller markedskreftene som presser opp prisene, er direkte fordummende. Det er jo ikke enten–eller, men både–og....

les mer
Notat: 10 fakta om privatisering

Notat: 10 fakta om privatisering

For velferdsstaten har hentet ut ti fakta om privatisering fra Velferdstjenesteutvalgets utredning, "NOU 2020: 13, Private aktører i velferdsstaten": 1. Ingen har fullt innsyn i de private selskapene sin økonomi. 2. Det har ikke vært mulig å fastslå om pengene går til...

les mer
Kommentar: NHO Velferdsprofitt

Kommentar: NHO Velferdsprofitt

Velferdsprofitører, foren eder! Men si for all del ikke hvorfor. NHO etablerer nå sin 17. landsforening for å samle helsenæring, barnehager og omsorgsaktører. «Dette er en vekstnæring som fortjener et løft i det offentlige ordskiftet,» sier konstituert direktør Karita...

les mer

Bla i arkiv