Rapport: Kindergarten landlord

Rapporten Kindergarten landlord: Should Norwegian taxpayers finance profits for one of the world’s largest asset managers?, er skrevet av Centre for International Corporate Tax and Research (CICTAR) i samarbeid med For velferdsstaten.

CICTAR-rapporten går gjennom eiendomssalgene til Norges to største kommersielle barnehagekjeder, Læringsverkstedet og Trygge Barnehager. Kjedene solgte henholdvis 138 og 142 eiendommer i 2020 og 2021 til det kriserammede svenske selskapet SBB. SBB har deretter solgt eiendommene videre til et av verdens største eiendoms- og investorselskap: kanadiske Brookfield. Nå eier Brookfield omtrent 300 barnehager i Norge. Tallet inkluderer også eiendommer i barnehagekjeden Espira.

I Europa og verden for øvrig er finansialisering av velferden økende. Velferdsselskaper som driver offentlig finansierte tjenester kan i dag være eid av alle typer finansaktører som for eksempel Private Equity (PE), hedgefond, pensjonsfond og banker. Selskapene bruker ulike finansielle strategier som opptak av gjeld, og flytting av penger mellom selskaper, og de er ofte registrert i, eller opererer via, skatteparadis. I Norge har finansialisering landet tyngst i  barnehagesektoren. De store barnehagekjedene har solgt eiendom, eierne har blitt milliardærer og regninga er overlatt fellesskapet gjennom dyre husleieavtaler barnehagene må betale.

CICTAR har gransket  Brookfields investeringer i andre land og har inngående kunnskap om deres skattetilpasninger. Konklusjonen er at det er høy sannsynlighet for at offentlige bevilgninger til barnehagene via husleie til Brookfield vil havne i skatteparadiser. Det er en lekkasje som kommer i tillegg til at barnehagene nå har mye høyere husleier enn de hadde før salgene og sammenligna med andre private barnehager.

Norge har en av de mest omfattende velferdsstatene på kloden, underbygget av både skatt og regulering. Dette er ikke minst gjeldende i barnehagesektoren, der alle barn har lovfestet rett til plass fra ett års alder, og familier kun betaler en liten andel av kostnaden i foreldrepenger. Full barnehagedekning er oppnådd ved å øke antallet barnehager betydelig, og private aktører ble invitert inn i satsningen med svært gunstige økonomiske ordninger. Den norske stat investerer årlig milliarder av kroner for å levere offentlige tjenester av høy kvalitet. Omtrent to prosent av BNP går til barnehage alene. Med barnehagekjedenes eiendomssalg har risikoen for at en betydelig del av denne innsatsen fra felleskapet, går til norske og utenlandske eieres profitt.

CICTAR ble dannet av en gruppe fagforeninger og sivilsamfunnsorganisasjoner som mener at ansatte og deres lokalsamfunn trenger mer og bedre informasjon om skatteordningene til multinasjonale selskaper. De jobber med å dokumentere økende finansialisering av offentlig finansierte velferdstjenester som helse, omsorg og utdanning.

Rapporten kan leses og lastes ned her. Teksten er på engelsk. En oppsummering av hovedpoengene på norsk kan du lese her.

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.