Brutalisering

Brutalisering av arbeidslivet er et begrep For velferdsstaten var med på å innføre i norsk offentlighet. Det betegner arbeidstakeres økende stress i arbeidslivet, og den stadig mindre innflytelse vi har over egen arbeidssituasjon i det nyliberale samfunnet. For velferdsstaten kjemper for et arbeidsliv som står på arbeidsfolks side – bort fra stress, maktesløshet og stoppeklokkementalitet.

Artikler om Brutalisering
Arbeidsgiverne og Uber

Arbeidsgiverne og Uber

Asbjørn Wahl har deltatt i internasjonale trepartsforhandlinger i ILO, der man har blitt enige om at også Uber og dets like må underlegges taxi-næringens generelle regelverk. I Norge er situasjonen riktig nok en helt annen.

Arbeidsmiljølov og tariffavtaler mot profitt på ansattes bekostning

Arbeidsmiljølov og tariffavtaler mot profitt på ansattes bekostning

I mange offentlige tjenester utgjør personalkostnader om lag 80 % av totalkostnadene. Når kommersielle eiere skal hente ut profitt fra disse tjenestene der det gjerne personalkostnadene som kuttes: Dårligere pensjon, midlertidige stillinger, deltid, sosial dumping og arbeidskriminalitet. Dette vil være en vedvarende kamp – her er noen eksempler på hva en kan gjøre.

Arbeidstilsynet gransker Attendo

Arbeidstilsynet gransker Attendo

Etter flere kritiske oppslag om lovlig overtid og bruk av ufaglærte til sykepleieroppgaver, skal Arbeidstilsynet nå granske omsorgsselskapet Attendo.

Fagforeningsknusing – the Norwegian way

Fagforeningsknusing – the Norwegian way

Pilotstreiken i Norwegian er over, men konflikten som utløste streiken, er ikke lagt død. Snarere tvert imot framstår konflikttemaet nå som en stor utfordring for hele fagbevegelsen. Det dreier seg nemlig om helt grunnleggende prinsipper i norsk arbeidsliv: Skal en arbeidsgiver kunne organisere seg bort fra arbeidsgiveransvaret gjennom det vi kan kalle strategisk selskapsstrukturering?

Kommunekampanje mot svekking av Arbeidsmiljøloven

Kommunekampanje mot svekking av Arbeidsmiljøloven

Kommunalt folkevett som brer om seg etter at Regjeringen har varslet en omfattende svekking av Arbeidsmiljøloven. Flere kommuner har vedtatt at de som arbeidsgivere ikke skal ta i bruk den nye «fleksibiliteten».

Bla i arkiv