Kommunekampanje mot svekking av Arbeidsmiljøloven

Nytt notat: Konkurranseutsatte sykehjem i Norge

«Vindafjord vil som arbeidsgiver følge §14-9 i arbeidsmiljøloven, uavhengig om Stortinget vedtar en utvidet adgang til midlertidige ansettelser i en ny arbeidsmiljølov.» Dette er et av eksemplene på kommunalt folkevett som brer om seg etter at Regjeringen har varslet en svært omfattende svekking av arbeidsmiljøloven. Over hele landet tas nå forslag som dette opp til debatt og votering i kommuner og fylkeskommuner. Blant fylkeskommunene har hittil Troms og Sør-Trøndelag gjort slike vedtak.

I et brev med begrunnelse og forslag til vedtak tok partiet Rødt i desember 2014 initiativ overfor en rekke kommuner. Tanken er at man lokalt skal avstå fra å bruke fleksibiliteten som det nye lovforslaget åpner opp for. Kortversjonen av forslaget er: Regjeringen vil utvide adgangen til midlertidige ansettelser i arbeidsmiljøloven. Selv om Stortinget vedtar dette, vil kommunen/fylkeskommunen ikke benytte seg av denne adgangen. Som arbeidsgiver vil vi følge ordlyden i paragraf 14-9 i nåværende arbeidsmiljølov.

Brevet er også sendt til opposisjonspartiene på Stortinget og de faglige hovedsammenslutningene. En rekke kommuner har allerede vedtatt å følge dagens arbeidsmiljølov. I tillegg til de kommuner og fylkeskommuner som står på dette kartet, har også Vindafjord, Ringerike, Lillehammer og to bydeler i Oslo kommet til (pr. 27. februar). Det er ulike forslagsstillere blant partiene i kommunene, men flertallet utgjøres i hovedsak av dagens opposisjonspartier på Stortinget, KrF, Rødt og eventuelle bygdelister. I Odda og i Troms fylkeskommune stemte også en representant hver fra henholdsvis Høyre og Venstre for forslaget. I Nordland fylkeskommune stemte Arbeiderpartiet imot forslaget. Arbeiderpartiets Jonas Gahr Støre har derimot anbefalt tiltaket. LO-leder Gerd Kristiansen har også uttrykt sin støtte til slike vedtak. Saken er blant annet dekket av LO-Media og NRK P2 (Nyhetsmorgen 12.2.2015, innslag 25), samtidig som det har vært stor interesse i mange lokalaviser etter hvert som saken er blitt tatt opp i ulike kommunestyrer. På denne måten føres altså den politiske kampen om arbeidslivet inn på nye arenaer, en utvikling som uten tvil vil bli avgjørende for den generelle politiske utviklingen framover. For velferdsstaten oppfordrer derfor til å følge opp dette initiativet i kommuner og fylker landet over.

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.