Måned: desember 2010

Myten om «tredagers»

”Det er ingenting som tyder på at ordningen med egenmeldinger ved sykdom blir misbrukt”, het det i en artikkel i Aftenposten (28.11.2010). Til grunn for den klare konklusjonen lå en fersk studie fra Frisch-senteret.

Replikk: Furulunds kampanje

Minst fire av Petter Furulunds påstander bør ikke stå uimotsagt, skriver Linn Herning i sin replikk til Petter Furulund, adm.dir. i NHO Service, i debatten om konkurranseutsetting og private aktører i Sykepleien.

Befolkningen ønsker ikke privatisering

Den norske befolkningen ønsker ikke privatisering, men mener kommunen eller ideelle organisasjoner er best egnet til å drive eldreomsorg. Dette viser en undersøkelse bestilt av Norsk Sykepleierforbund. Disse funnene er stikk i strid spørreundersøkelser gjennomført for NHO.

  • Kategorier

  • Velg dato

Bla i arkiv