Hvem eier de private barnehagene i din kommune?

Privat profitt på barnevelferd

Denne artikkelen inngår i For velferdsstatens verktøykasse for lokalaktivister.

Det er fortsatt et stort mangfold av eierformer innenfor de private barnehagene. Spekteret strekker seg fra ideelle menigheter og foreldredrevne andelsbarnehager til internasjonale investeringsselskaper som opererer fra skatteparadis. I kjølvannet av det store barnehageløftet er de store, profittmaksimerende aktørene blitt stadig mer dominerende. For velferdsstaten oppfordrer alle til å finne ut hvem som driver de private barnehagene i sin kommune, og til å undersøke hvor mye av pengene som kommer barna til gode.

I 2013 er det fire store store, kommersielle aktører i barnehagemarkedet Espira barnehager AS, Trygge barnehager AS, Norlandia Care AS og Læringsverksteder AS, og en underskog av mellomstore barnehagekonsern, ofte med regional tilknytning. I tillegg finnes det mange lokale barnehageselskaper som driver kommersielt, og der eierne har tjent store penger på driften.

Slik finnes du ut av hvem som eier barnehagene i din kommune:
(se eksempel fra Klepp kommune under)

1. Finn en oversikt over kommunens barnehager, og sorter ut de private barnehagene. Kommunale oversikter ligger som oftest på kommunens hjemmesider.

2. Finn ut eierform i de private barnehagene. Dette er viktig for å skille mellom de ulike formene for private barnehager som aksjeselskap, andelsbarnehage, familiebarnehage, ideelle eller religiøse barnehager. I noen tilfeller står denne informasjonen på barnehagens nettside, men det kan finnes gjennom å søke på generelle søkemonitorer som www.google.no, eller bedriftsdatabaser som www.proff.no og www.purehelp.no. Noen ganger er det også nyttig å gå direkte til Brønnøysundsregistrene på www.brreg.no. (se eksempelet under)
  
3. Finn ut hvem som eier barnehagen, og sjekk eiernes andre selskaper, roller i næringsliv og eventuelt ligning, inntekt og formue. Dette gjelder i hovedsak dersom barnehagen er et aksjeselskap. Opplysningene kan gi grunnlag for å finne ut om det er grunn til å mistenke at penger sluses ut gjennom barnehagen, eller gjennom andre selskaper med samme eiere. For å finne ulike selskaper og roller i næringslivet brukes en av bedriftsdatabasene, som www.proff.no eller www.purehelp.no. Her finnes barnehagens regnskap og opplysninger som eiernes roller i andre selskaper.  For å finne ligning, inntekt og formue brukes skattelistene, gjennom for eksempel søkemonitoren www.skattelister.no.

 

Eksempel: Klepp kommune, Rogaland (2010)

1. Hjemmesider med oversikt over barnehager – her 
Private barnehager i Klepp kommune
Mysnibå barnehage 
Vibå musikfamilebarnehage
Engel familiebarnehage
Kleppestemmen barnehage
Markå barnehage
Ormadalen barnehage
– Vasshus gardsbarnehage
– Lykkeliten familiebarnehage

2. Eierform i de private barnehagene i Klepp kommune

A) Store barnehageselskaper:
Ormadalen barnehage – En Espirabarnehage, opplysninger funnet på barnehagens nettside. Espira er Norges største barnehageselskap. Les mer om Espira her.
Kleppestemmen barnehage – En FUS-barnehage drevet av Trygge barnehager. Opplysninger funnet via barnehagens nettside.  Trygge barnehage er en av de største barnehageaktørene i Norge. Les mer her.

B)Aksjeselskap
– Vasshus gardsbarnehage – Registrert som AS i 2010. Opplysninger via www.proff.no. Barnehagens nettside opplyser at barnehagen drives etter kristen formålsparagraf og «felles retningslinjer lik kommunens».

 C) Andelsbarnehager.
Disse var tidligere organisert som BA-selskap (BA står for Begrenset Ansvar), men er i 2013 gjerne registert som Sa (Samvirkeselskap)
Mysnibå barnehage – En andelsbarnehage, opplysinger funnet på barnehagens nettside.
Markå barnehage – En foreldredrevet barnehage, opplysninger funnet på barnehagens nettside.

D) Familiebarnehager
Vibå musikfamilebarnehage – Familiebarnehage, enkeltpersonforetak eid av Hilde Nysted. Opplysninger funnet via www.google.no.
Engel familiebarnehage – Familiebarnehage, eid av Vivian Owusu gjennom enkeltpersonforetak. Opplysninger funnet via barnehagens nettside og Brønnøysundsregistrene (www.brreg.no). 
– Lykkeliten familiebarnehage – Familiebarnehage, eid av Kine Sinnes gjennom enkeltpersonforetak. Opplysninger funnet via barnehagens nettside og Brønnøysundsregistrene (www.brreg.no).

3. Hvem eier selskapene og hvor går pengene?

A) Store barnehagekonsern
som Espira og Trygge barnehager kan være kompliserte å undersøke. Derfor kan du ta snarveien og lese om disse selskapene og deres eiere her.

B) Aksjeselskap
kan være så mangt, og her er det grunn til sunn skepsis når det gjelder hvor pengene havner. I tilfellet Vasshus gardsbarnehage er selskapet registrert i år (2010), og det er dermed lite opplysninger å finne om selskapet. Dersom selskapet hadde vært etablert tidligere ville man kunne finne regnskap, eiere og eventuelle relaterte selskaper i bedriftsdatabasene. Et søk på administrerende direktør i Vasshus gardsbarnehager på www.purehelp.no viser at hun også er styreleder i et eiendomsselskap. Dette kan indikere at barnehagen nylig er delt i et driftsselskap og et eiendomsselskap, noe som er en av måtene å strategisk strukturere selskaper for å kunne bestemme egen husleie og dermed kunne sluse penger ut av barnehagen gjennom forhøyet husleie innbetalt til annet selskap med samme eiere.

Det er stadig flere eksempler på at barnehager drevet som AS inngår i en større struktur av flere selskaper der penger kan sendes mellom de ulike selskapene for å øke offentlige innbetalinger, minske skatt og øke privat fortjeneste. Hvordan dette gjøres er beskrevet i For velferdsstatens hefte «Private sugerør i fellesskapets kasser», og artikkelen Ikke la millionærer leke butikk i barnehagen (Oss Tillitsvalgte 27.09.2010). Kommer du over barnehager som ser ut til å inngå i en større selskapsstruktur, kan det være en god idé å sjekke eiernes inntekt og formue de siste årene. Hvis noen har lagt seg opp store formuer over kort tid ved å drive barnehager, er det god grunn til å spørre seg om foreldrebetalingen og de offentlige tilskuddene er kommer barna eller eierne til gode.

C) Andelsbarnehager
er som regel eid av foreldre, borettslag eller liknende, men i noen tilfeller kan de være tilknyttet et større selskap, som for eksempel Trygge barnehager. Andelsbarnehagene i Klepp ser ut til å være eid av lokale andelslag.

D) Familiebarnehager
er regulert gjennom en egen forskrift for familiebarnehager. De er i de aller fleste tilfeller drevet av enkeltpersoner og eid gjennom enkeltpersonforetak. Det finnes likevel unntak der eierne har snodd seg rundt regelverket og driver familiebarnehager på kommersiell basis. Dette ser ikke ut til å være tilfellet i Klepp. Et søk på eierne av de lokale familiebarnehagene på www.proff.no viser at ingen av disse er involvert i andre selskaper.

Les mer på våre temasider om privatisering, der du blant annet finner vår ressursside om profittuttak og kommersielle selskaper i barnehagesektoren.

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.