Velferdskonferansen 2011 – sett av dagen 23.mai!

På tross av politiske lovnader om stans i privatiseringen
går utviklingen ubønnhørlig i motsatt retning:
Det blir flere private aktører, flere private sugerør
i offentlige kasser, mindre politikk – mer marked og flere
anbudsrunder. Mange politikere føler seg som selskapsgisler
i utallige styreverv.

Men det finnes alternativer. Mange steder opplever vi nå
at folk organiserer seg for å bygge solidariske samfunn.
Samfunn som tar styringen tilbake, tar tjenestene tilbake, gir
velferdsytelser i egen regi. Samfunn som både utnytter
handlingsrommet og utvider det. Dropper anbudshysteriet. Skaper
fornyet kvalitet med egne ansatte. Tar grep mot et stadig mer
brutalt arbeidsliv.

Det er bare gjennom kunnskap, organisering og mobilisering, samt
ved å utfordre makta og mytene at vi kan utvikle og realisere
alternativene. 23. mai 2011 arrangerer For velferdsstaten
Velferdskonferansen 2011 – ”Ta tjenestene
tilbake!” på Oslo kongressenter (Folkets Hus)og
Litteraturhuset i Oslo.

Sett av 23. mai for å bli med og ta tjenestene
tilbake!

Tilbake til
konferansesidene


Program
     Informasjon   
 Påmelding   
 Programnotat

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.