Det stormer i sykehus-Norge

I høst har det stormet mer enn på lenge i
sykehus-Norge. I lokalsamfunn etter lokalsamfunn aksjonerer
befolkningen
for å forsvare sitt lokalsykehus. Nylig
samlet de seg til felles protest foran Stortinget. Mange
lokalsykehus er allerede nedlagt, andre har mistet, eller
står i fare for å miste, fødeavdeling eller
akuttberedskap. Forsvinner disse, vet de fleste at det knapt kan
kalles et sykehus lenger. Regjeringen anklages for
løftebrudd, medlemmer og lokallag melder seg ut av, eller
truer med å melde seg ut av, Arbeiderpartiet.

Sykehusreformen av 2001 var fra starten av et feilsteg.
Organisering i helseforetak og etablering av et helsemarked,
svekking av den politiske styringen og innføringen av et
regnskapssystem fra privat sektor var nok i samsvar med den da
dominerende markedsliberale tenkingen, men den passer dårlig
som modell for en av våre største
velferdsinstitusjoner. New Zealand hadde allerede vært
nødt til å forlate denne modellen før den ble
innført her i landet. Skottland forlot den engelske
markedsmodellen så snart de fikk anledning, og har tatt
helsesektoren tilbake i egenregi under full offentlig styring.
Diskusjonen omkring nytt sykehus i Molde har mer enn noe annet vist
at politikerne har fraskrevet seg styring over sykehuspolitikken.
De henviser kun til eventuelle beslutninger i det regionale
helseforetaket Midt-Norge (der de riktignok, i følge media,
driver lobbyarbeid bak kulissene for å påvirke
resultatet).

Det er derfor bra at statsminister Jens Stoltenberg i Stortinget
nylig åpnet for en revurdering av sykehusreformen. Nå
gjelder det å holde presset oppe, samt tunga rett i munnen.
Ikke alle nye modeller trenger nemlig å være til det
bedre. Sykehusdirektorat, privatisering og økt
stykkprisfinansiering á la Fremskrittspartiet og til dels
Høyre er ikke veien å gå. Tre prinsipper er
viktige: 1) Foretaksmodellen må avvikles og markedstenkingen
legges vekk. 2) Den politiske styringen må sikres. 3) Den
lokale, demokratiske forankringen må befestes. Hent gjerne
inspirasjon fra den
skotske modellen
.

Les mer på For velferdsstatens temasider om
sykehus
.

 

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.