Myten om «tredagers»

av | des 22, 2010 | Arbeidsliv

”Det er ingenting som tyder på at ordningen med
egenmeldinger ved sykdom blir misbrukt”, het det i en

artikkel i Aftenposten
(28.11.2010).  (artikkel i
”Søkelys på arbeidslivet” kan lastes ned
og leses
her
). Ettersom Frisch-senteret jevnlig har foret oss med
antydninger om at dårlig arbeidsmoral er en vesentlig
årsak til fravær og utstøting fra arbeidslivet,
var konklusjonen derfra heller oppsiktsvekkende.

I studien hadde forskerne studert sykefraværet ved et
stort norsk konsern med over 700 ansatte. Bedriften deltok i
ordningen med Inkluderende arbeidsliv, der men kan ta inntil
åtte sammenhengende fraværsdager med egenmelding
– totalt 24 dager i året. Blant konklusjonene finner
vi:

* Svært få arbeidstakere tar seg fri mer enn tre
dager i strekk med egenmelding.
* En stor andel har overhodet ikke egenmeldt sykefravær i
løpet av et år.
* Så godt som ingen bruker hele kvoten på 24 dager i
året.
* Egenmeldt fravær er ikke høyere på
mandager/fredager enn ellers i uka.
* De som har egenmeldt fravær, kommer tilbake på jobb
lenge før de må.
* Sykdom, ikke arbeidsmoral, avgjør hvor mye man bruker
egenmelding.

Funnene er ”en god indikasjon på at arbeidsmoralen
er god og at arbeidstakerne ikke utnytter systemet”,
understreker en av forskerne. Vi har ikke sett at Høyre
eller FrP har kommentert funnene. Civita,
derimot, biter seg fast i bordkanten og påstår
hardnakket – og uten dokumentasjon – at ”funnene
kan like gjerne bekrefte det motsatte av at arbeidsmoralen er
uviktig”. Nå venter vi i spenning på om NHOs
årskonferanse i januar vil ta konklusjonene inn over seg,
eller om myten om ”tredagers” og dårlig
arbeidsmoral fortsatt holdes i live. En av forskerne bak
undersøkelsen hevder at ”det er overraskende at vi
ikke finner noen indikasjoner på misbruk av
egenmeldingsordningen”. Hvorfor så overrasket,
spør vi?

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.