Kronikk i Kassekampen mars 2001 av Oddrun Remvik, leder i Fellesorganisasjonen for barnvernpedagogar, sosionomar og vernepleiarar (FO).