Svarinnlegg: Barn, ansatte og felleskapet først

I barnehagesektoren har eierform vist seg å være avgjørende for kvalitet og mangfold. Tilrettelegges det for de store kommersielle kjedene forsvinner penger ut av barnehagene og landet, nå i økende grad via eiendom (se min kronikk 09.02).

Tilrettelegges det for politisk styring, og en dreining fra eieres rett til like tilskudd og over til barns rett til likeverdige tilbud, kan penger bli igjen i barnehagene og gi flere ansatte, mer mangfold og kvalitet. Regjeringens høringsforslag går i den siste retningen og det møter massiv motstand fra kommersielle barnehageeiere.

Endring av finansieringssystemet har vært nødvendig i årevis, blant annet fordi den såkalte likebehandlingen har gitt oss barnehagemilliardærer finansiert av fellesskapet og færre enkeltstående og ideelle barnehager. Ulike barnehager, med ulike forutsetninger, har vært regulert helt likt gjennom stykkpris og markedsprinsipper – i en offentlig finansiert sektor som overhodet ikke fungerer som et marked. Dermed har vi både fått barnehager som bare så vidt klarer seg og barnehager som har blitt pengemaskiner for eierne. Ifølge NHO 17.02 har dette «vært en stor suksess». NHO hevder de ikke er opptatt av eierform. Men eierform betyr noe. Trolig betyr det aller mest for de som vil tjene penger.

I NHO og PBL har de store kommersielle kjedene størst innflytelse. Fagsjefen i NHO er selv rekruttert fra Espira – kjeden eid av det svenske børsnoterte selskapet AcadeMedia AB. Mens NHO har kjørt massive reklamekampanjer, har PBLs nettsider vært fulle av oppfordringer til hva barnehager, ansatte og foreldre burde sende inn til barnehagehøringen. Nå er regjeringens nettside full av tilnærmet identiske høringssvar formet etter PBLs maler.

Styrkeforholdet i barnehagehøringen, speiler styrkeforholdet i barnehagesektoren.  De om lag 3600 høringssvarene er dermed i seg selv et gedigent bevis på at Stortinget ikke kan vike lenger.  Et nytt finansieringssystem må på plass og det må støtte sunn barnehagedrift og sette barn, ansatte og fellesskapet først.

Skrevet av Cathrine S. Amundsen, nestleder For velferdsstaten
Innlegget stod på trykk i Klassekampen 20.02.24

 

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.