Nyhetsbrev 10/2011

av | nov 14, 2011 | Nyhetsbrev

I dette nyhetsbrevet ser vi nærmere på sykehjemsskandalen som pågår i Sverige, brutaliseringen av arbeidslivet, og sammenhengen mellom privatisering og korrupsjon. I tillegg kan du lese om hvordan NHO fortsetter å jukse med tall for å fremme privatisering. Vi har også tatt med noen nyheter som er relevante for vår egen Velferdskonferanse i mai og Manifests årskonferanse i mars.

Innhold:

  1. Omsorgsskandale i Sverige
  2. Det brutaliserte arbeidslivet
  3. Markedsretting og korrupsjon
  4. NHO Service fortsetter talltriksingen
  5. Velferdskonferansen 2012
  6. Manifest Årskonferanse

 

1.  OMSORGSSKANDALE I SVERIGE

Ansatte som veier bleiene til de eldre for å finne ut om de er fulle nok til å byttes. Eldre som har måttet sove i månedsvis på gulvet. Omsorgsselskap som lurer ut milliardoverskudd via skatteparadis. Det er full sykehjemsskandale i Sverige. Samtidig planlegger nå høyrebyrådet i Oslo å konkurranseutsette fire nye sykehjem i 2012.

Her kan du lese mer om de sjokkerende tilstandene i svensk eldreomsorg og om hva økt privatisering medfører. I likhet med Adecco-skandalen er de svenske skandalene ikke enkelttilfeller. Det er resultatet av å slippe til aktører som ikke har best mulig eldreomsorg som øverste mål, men inntjening til sine eiere.

 

2. DET BRUTALISERTE ARBEIDSLIVET

”Kunnskapssamfunnet har ikke gitt LO-medlemmene flere utviklende jobber. Tvert imot. Andelen arbeidere med degraderte jobber har økt kraftig de siste 20 årene”, heter det i en reportasje i den svenske LO-Tidningen (28.10.2011). Økningen er størst blant kvinnelige arbeidere. Hele 58 prosent av LO-kvinnene angir at de stadig gjentar samme arbeidsoppgave. Andelen med for enkle arbeidsoppgaver økte fra 18 prosent i 1991 til 27 prosent i 2009.

Fra Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) meldes det (14.10.2011) om ny forskning som konstaterer at ”arbeidslivet har blitt mindre inkluderende de siste 30 årene både i Norge og resten av Europa. (…) Folk med dårlig helse og lav utdanning presses ut av arbeidslivet”, sier forskeren som har ledet prosjektet. Les mer om det brutaliserte arbeidslivet her.

 

3. MARKEDSRETTING OG KORRUPSJON

I kjølvannet av privatiseringsprosesser følger det ofte en rekke korrupsjonssaker. I en britisk undersøkelse kommer det fram at en overveldende stor del av korrupsjonssakene er tilknyttet tildelingen av anbudskontrakter. Det samme ser ut til å være tilfelle i Norge.

Oppsplittingen av Oslo Sporveier et typisk eksempel på hvordan privatiseringsprosesser fører til mindre åpenhet og reduserer innbyggernes rett til innsyn. Dette bidrar til å legge til rette for økt korrupsjon. Les mer om sammenhengen mellom markedsretting og korrupsjon her.

 

4. NHO SERVICE FORTSETTER TALLTRIKSINGEN

I fjor lovte NHO Service milliardbesparelser bare kommunene ville konkurranseutsatte en stor del av sine tjenester. Så vel KS som rådmenn og ordførere advarte mot de udokumenterte og lettvinte påstandene. Til slutt måtte NHO Service også erkjenne at det var noen ”svakheter” med deres regnestykker. Likevel er de nå ute på nytt og lover det samme, og talltriksingen i år er like graverende som i fjor. Blant de mer spesielle påstandene fra NHO Service er at det blir kortere transporttid i hjemmetjenestene når private kjører(!), samt at private som vinner anbud på renhold skal bruke underleverandører. For velferdsstaten har gått igjennom rapportene og noe av årets debatt, til hjelp for kommende budsjettbehandlinger i kommunene (her).

 

5. VELFERDSKONFERANSEN 2012

Vårt hovedtema for Velferdskonferansen 2012, fattigdom og fordeling, har fanget medias søkelys fra flere vinkler den siste tida. Myten om at høye trygdeytelser fører til at folk velger å la være å jobbe, har nok en gang fått seg et skudd for baugen. Forsker Kjetil van der Wel ved Høgskolen i Oslo og Akershus har stått bak et forskningsprosjekt som viser at arbeidslivet har blitt mindre inkluderende de siste 30 årene. Forskningen viser også at til tross for forholdsvis gode velferdsordninger i Norden, så velger flere folk å jobbe her sammenliknet med land med svakere velferdsordninger. Det tyder ikke på at det er lavere satser som skal til for å få folk i arbeid. Du kan lese mer på sidene til HiOA.

Også NAV mener nå at sosialhjelpsatsene er for lave, og råder regjeringen til å øke satsene i tråd med lønnsveksten ellers i samfunnet. Forslaget får blandet mottakelse i regjeringspartiene. Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm fortsetter å fremme den udokumenterte påstanden om at høyere sosialhjelpsatser vil føre til at færre velger å jobbe. SVs Karin Andersen argumenterer for at det er lettere å komme seg i jobb når en ikke først må gå gjennom den ydmykende fattigdommen og kamp for å få hverdagen til å gå i hop. Vi frykter at det nok en gang er den markedsliberale arbeidslinje-ideologien som sperrer for en effektiv bekjempelse av fattigdom på dette området. Les NRKs sak her.

Merk datoene for Velferdskonferansen 2012: 21.–22. mai. Konferansens politiske plattform finner du her.

 

6. MANIFEST ÅRSKONFERANSE

Manifest Årskonferanse 2012 blir arrangert den 13. mars i Folketeatret, Youngstorget, Oslo. Det er ”kunnskapsnasjonen” som er tema og det er meldt at det kommer store navn til konferansen. Innen utdanningspolitikken er både Diane Ravitch og Robin Alexander kanoner i den internasjonale debatten. Diane Ravitch er professor i utdanning ved New York University og tidligere viseutdanningsminister under George Bush Sr. i USA. Hun var en av arkitektene bak amerikanske skolereformer med mer testing og privatisering, men har i ettertid snudd og gått kraftig ut mot denne politikken. Robin Alexander er professor i utdanning ved de britiske universitetene Cambridge og Warwick. Han har ledet en svært omfattende evaluering av det engelske utdanningssystemet. Også han er en sterk kritiker av testregimet, som også er gjeldende i britisk skole. Påmelding og mer informasjon finner du her.

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.